Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity startují unikátní změny ve výuce mediků

Brno, 2. února 2012 (MEDIAFAX) - Zlepšit provázanost studia medicíny je cílem projektu, který odstartoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně začátkem letošního roku. Ve čtvrtek o tom informovala mluvčí univerzity Tereza Fojtová s tím, že nový brněnský systém výuky mediků je v Česku naprostým unikátem. Rozvoj medicíny a nárůst množství poznatků v jejích jednotlivých oborech si podle Fojtové vyžádal důkladnou revizi jednotlivých předmětů a jejich obsahu. "Předpokladem úspěchu je správně nastavit určitou míru znalostí a dovedností, kterou musí absolvent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v jednotlivých předmětech získat," řekl děkan LF Jiří Mayer.

med_muni

Jedním z důsledků současné exploze poznatků v medicíně podle něj je, že učitelé často nemají dostatečné povědomí o tom, co je obsahem ostatních předmětů. Je proto podle něj nutné jasně definovat, co by měl student po absolvování daného předmětu znát. "Důležité je to jednak proto, aby se studenti mohli snáze orientovat v záplavě informací, ale i proto, aby vyučující ostatních předmětů věděli, na co mohou navazovat. Je třeba také rozlišovat, jaké znalosti jsou pro každého absolventa nezbytné a co už je záležitostí konkrétní specializace po skončení studia," poznamenal děkan.

Výsledkem procesu revize a stanovení takzvaných výstupů z učení bude v Brně i omezení situací, kdy student dostává některé informace opakovaně a na jiné již nezbývá čas. "Naším cílem není učit zásadně jinak, protože naši absolventi mají výborné uplatnění, jsou úspěšní a dosahují vysokých výkonů. Jde ale třeba, udělat si pořádek v tom, co, kdy a kde se učí. Celé studium pak bude ještě efektivnější, ucelenější a z pohledu studenta provázanější," řekl tvůrce projektu a proděkan lékařské fakulty pro výuku v klinických oborech Jaroslav Štěrba.

Součástí chystaných změn je i zavedení výuky pomocí takzvaného virtuálního pacienta, který provede studenty všemi činnostmi lékaře v praxi od vyšetření, přes správné stanovení diagnózy až po samotnou léčbu. "Práce s virtuálním pacientem nemůže a ani nemá nahradit kontakt studenta s reálným nemocným člověkem, je to však užitečný doplněk výuky, který nám pomáhá v situaci, kdy roste počet studentů, klesá počet lůžek v nemocnici a doba hospitalizace se zkracuje," vysvětil Štěrba.

Podle inovovaného systému výuky by se měli studenti na Lékařské fakultě MU začít učit v akademickém roce 2014/2015. Počítá se také se zavedením dvou nových předmětů – Diferenciální diagnostika a Kurz urgentní medicíny – a s vytvořením české i anglické verze výstupů z učení a podkladů pro výuku. Díky projektu bude zavedeno i nové testování komplexních znalostí a dovedností absolventů. Navržená koncepce je v Česku unikátní. Na inovaci všech 67 předmětů v rámci studijního programu Všeobecné lékařství získala fakulta 40 milionů korun z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jiří Nováček, ilustrační foto: Lékařská fakulta MU

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...