Kraj moderně vybaví stomatologickou učebnu v Brně

Brno, 30. května 2024 – Na současný všeobecný nedostatek pracovníků ve stomatologických oborech se snaží reagovat Jihomoravský kraj. Ve své Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Brně nechá moderně vybavit učebnu pro stomatologické obory. Rozhodla o tom rada na svém jednání 29. května 2024.

lekar zubar

Vzhledem k zaměření školy je součástí odborné praxe žáků i výuka na technickém vybavení, jaké se používá v zubních ordinacích a laboratořích. „Některé z těchto přístrojů a zařízení škola již vlastní, ale vzhledem k počtu žáků je toto vybavení v nedostatečném počtu, nebo jsou již příliš opotřebovaná a vyžadují náhradu – ať jde o výukové fantomové hlavy nebo stomatologické soupravy. A samozřejmě s ohledem na potřebu inovací a modernizací v oboru musíme pořídit i vybavení, kterým dosud škola nedisponuje, jako je například přístroj k frézování zubních náhrad, parní čistička, externí pískovače s ultrazvukem pro dentální hygienistky nebo třeba polymerační lampy. Kraj tato investice přijde na tři miliony korun,“ konstatuje krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda.

„Na škole se vyučuje hned několik oborů úzce spjatých se stomatologií – diplomovaná dentální hygienistka, zubní instrumentářka, asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik. Tyto obory kladou velké nároky na materiálové a přístrojové vybavení. Navíc jde o velmi žádané obory s velkou perspektivou,“ dodává radní pro školství Karel Jurka.

Výuka na moderních přístrojích by měla vzbudit další zájem o tyto obory. V poslední době je totiž patrný další úbytek počtu stomatologických ordinací na jihu Moravy, i když se tento úbytek pohybuje v řádu jednotek za rok. „Problém není ale v jejich počtu, ale spíše v regionálním rozložení – kdy stomatologové spíše mizí z regionů. Zatímco Brno disponuje relativně vyšším počtem stomatologů na obyvatele ve srovnání s venkovskými oblastmi Jihomoravského kraje. Přesto se i zde projevují problémy, zejména v okrajových částech města a přilehlých obcích, kde je dostupnost zubní péče omezená. Každopádně Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně je svým zaměřením na stomatologické obory mezi zdravotnickými školami pro nás unikátní. A to nejen v rámci Jihomoravského kraje, ale i v rámci sousedního Zlínského. Hodláme ji proto podporovat i v budoucnu,“ říká radní pro zdravotnictví Karel Podzimek.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...