Hrdinou v IFE

Kraj chce koordinovat s Brnem dvě silniční stavby za stovky milionů

Brno, 17. září 2019 – Oprava silnice z Lesné do Soběšic, která by měla být realizována v souběhu s výstavbou stezky pro pěší a cyklisty, a přestavba křížení silnic a tramvajových kolejí u kamenolomu v Komíně na mimoúrovňovou křižovatku. To jsou dvě stavby, které plánuje Jihomoravský kraj koordinovat se statutárním městem Brno. Rámcovou dohodu o spolupráci schválili radní Jihomoravského kraje.

Public relations

   

Divadlo Bolka Polívky zrekonstruovalo hlediště i jeviště

Brno, 12. září 2019 – Po prázdninách se inscenace Divadla Bolka Polívky vracejí z letních scén v Mikulově, Brně a Slavkově zpět do budovy na Jakubském náměstí, kde DBP sídlí v pronájmu již od roku 1993. V jeho 27. sezóně na diváky čeká po dvouměsíční rekonstrukci novější a komfortnější prostředí. Stavební úpravy se tentokrát týkaly hlediště i jeviště. Opravy ve výši 3 milionů byly financovány z rozpočtu Statutárního města Brna.

   

Českou, Solniční a Opletalovu čeká dvouletá oprava kanalizace

Brno, 9. září 2019 – V říjnu začnou práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Solniční, Opletalova a Česká (v úseku po ulici Joštovu). Zdejší kanalizace pamatuje obě světové války, položena byla už na konci 19. století. Vodovod tu je od dvacátých let 20. století. Práce v této oblasti jsou specifické, protože se jedná o historicky významnou lokalitu města a při opravách bude zajištěn i archeologický dohled. Stavba vyjde na bezmála 90 milionů korun a předpokládané dokončení je v květnu 2021.

   

Město rekonstruovalo 4 byty pro zdravotníky od sv. Anny

Brno, 9. září 2019 – Brno dokončilo rekonstrukci čtyř bytů na ulici Kobližné. Velkometrážní byty v historickém domě, který je kulturní památkou, se tak vrátí ke svému původnímu účelu. Donedávna v nich probíhala výuka středního odborného učiliště. Učně po rekonstrukci vystřídá zdravotnický personál Fakultní nemocnice u sv. Anny.

   

Projekt na předcházení vzniku odpadu funguje v Brně již tři roky

Brno, 4. září 2019 – Už třetím rokem funguje na některých brněnských sběrných střediscích prodej starých funkčních věcí. Lidé v něm mohou odkládat nebo naopak za symbolickou částku pořídit nádobí, knihy, obrazy, hračky, sportovní potřeby, zkrátka vše, co se jednomu jeví jako nepotřebné a druhému ještě poslouží nebo mu udělá radost. Za symbolických 10 korun si tak můžete pořídit třeba hrníček jako vzpomínku na mládí nebo si levně vybavit začínající domácnost.

   

Na MUNI se výrazně snížil počet studentů na jednoho učitele

Brno, 31. srpna 2019 – Výrazný posun v jednom ze základních ukazatelů kvality je výsledkem osmiletého působení Mikuláše Beka na pozici rektora Masarykovy univerzity. Celkový počet studentů této vysoké školy se podařilo snížit z více než 44 tisíc v roce 2011 na současných necelých 32 tisíc. Tento pokles se pozitivně projevil v počtu studentů připadajících na jednoho učitele, kteří se tak mohou jednotlivým studentům věnovat intenzivněji.

   

Město podpoří jednotlivce i rodiny v bytové nouzi

Brno, 30. srpna 2019 – Dvacítka bytů by mohla nově sloužit lidem v bytové nouzi. Brněnští adní schválili projekt, který pomůže rodinám s dětmi, seniorům, osobám s vážnými zdravotními problémy nebo mladým dospělým v ústavní či náhradní rodinné péči. Schválit ho musí ještě zastupitelé.

   

Strana 7 z 212