Zahradní průchod z Údolní až na Špilberk!

Brno, 29. března 2011 – Už za necelé dva roky budou mít Brňané možnost procházet z Údolní ulice přímo na Špilberk. A nejen to. Průchod povede přes nově vzniklou městskou zahradu, která bude zároveň hravá a vzdělávací, kolem poradenského centra se zelenou střechou – první české administrativní budovy v pasivním energetickém standardu. Svůj  pozemek v centru zpřístupní brněnské veřejnosti Nadace Partnerství, která celý projekt připravila.

 

Otevrena_zahrada

Začátek stavebních prací chystá nadace na červen 2011, již dnes její zaměstnanci začali uklízet zanedbané zahrady pod Špilberkem od odpadků. Projekt je připravován ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem, záštitu nad ním převzal primátor Roman Onderka.

Severní svah Špilberku od začátku 19. zdobily upravené měšťanské a klášterní zahrady. Po válce, v důsledku vyvlastnění většiny domů a částečně i vlivem vybombardování části nemovitostí naproti Obilnímu trhu, zahrady postupně pustly. Některé z nich dodnes čekají na vyřešení restitucí. Nadace Partnerství projednala s magistrátem města Brna a s Veřejnou zelení ideový záměr zpřístupnění a využití zanedbaných pozemků tak, aby tvořily přechodnou zónu kolem Národní kulturní památky Špilberk, probíhá poslední etapa rekonstrukce parku. Projekt otevřené zahrady je impulsem k obnově celého svahu nad ulicí Údolní.

„V současné době máme od architektů a jejich specialistů zpracovanou prováděcí dokumentaci zelené budovy a vzdělávací zahrady, dokončujeme zadání na výběrové řízení pro dodavatele stavby,“ informuje o stávajícím stavu projektu jeho vedoucí Martin Klicnar z Nadace Partnerství. Stavět se začne v červnu 2011, zahájení provozu je plánováno na září 2012.

„Dům bude sloužit ke vzdělávacím účelům a neziskovým organizacím jako zázemí pro jejich rozvoj a práci. Zahrada bude otevřená veřejnosti a brněnským školám rozšíří možnost environmentálního vzdělávání,“ popisuje  ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.  „"Projekt  je unikátní tím, že v centru města vznikne první skutečně zelená administrativní budova v pasivním energetickém standardu, která bude napojena na výuku brněnské i pražské stavební fakulty a může být modelem i pro další investory. Nabídne také zpřístupnění nadačního soukromého pozemku brněnské veřejnosti,“ dodává Kundrata.

Projekt hravé vzdělávací zahrady a poradenského centra zvítězil v soutěži Rok jinak, kde zaujal také Nadaci Vodafone. Odměnou je poskytnutí ročního platu vedoucím projektů, kteří se kvůli nim rozhodli opustit svou dosavadní úspěšnou kariéru v komerční sféře a strávit rok 2011 prací pro neziskovou organizaci. Nadace Vodafone jim plat uhradí ve stejné výši, na jakou byli zvyklí. Na výstavbě Otevřené zahrady se tak bude v Nadaci Partnerství podílet Martin Klicnar, který má za sebou bohatou profesní dráhu projektového manažera


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...