Přednáška o kultivaci krajiny na MU

Brno, 9. února 2011 - Ve středu 16. února od 16 hodin se v aule Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity koná veřejná přednáška na téma, co je to krajina, respektive kulturní krajina, co je ještě příroda, co už je civilizace a dílo člověka, jak je propojit, zda a jak je chránit, kultivovat, přeměňovat či likvidovat.

proda2

Tato přednáška volně navazuje na diskusi, která probíhá v časopise Zahrada-park-krajina mezi zahradnickými odborníky a mezi botanickými zahradami, a která vyústila mimo jiné i v mnohé pokusy navázat komunikaci s Ministerstvem životního prostředí ČR nejen na téma pěstování a kácení dřevin mimo les. Úvod do problému přednese Prof. Ing. Jaroslav Machovec, emeritní profesor Zahradnické fakulty v Lednici.


Související články: