Šifrovací hra pomůže životnímu prostředí v Brně

Brno, 1. prosince 2023 - Environmentální výchovu a osvětovou činnost v Brně podpoří nová šifrovací hra. Brněnští radní doporučili zastupitelstvu schválit využití prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí na vytvoření herního systému a grafického zpracování herního prostředí.

sifrovaci hra

Šifrovací hra bude umístěna do prostoru Technologického parku Brno a bude sloužit k osvětové činnosti v rámci životního prostředí a k environmentální výchově v oblasti adaptačních a mitigačních opatření na změny klimatu. Cílovou skupinou bude široká veřejnost, a především rodiny s dětmi ve věku deseti a více let.

„Problematika životního prostředí je v současnosti velmi aktuální. Město musí usilovat o vzdělávání v této oblasti. Jednou z forem edukace je tzv. gamifikace, tedy propagace problematiky užitím herních prostředků. Právě tuto formu jsme zvolili i v rámci našeho projektu. Věříme, že vzdělávání zejména dětí bude mít v budoucnu pozitivní vliv na životní prostředí v Brně,“ vysvětlil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý.

Dalším přínosem projektu je pak skutečnost, že veřejnosti bude zmíněná hra zpřístupněna po uhrazení dané částky na e-shopu darkyzbrna.cz provozovaného TIC. Veřejnost tak může podpořit naplňování environmentálních cílů města, jelikož tyto finance budou následně vynaloženy na údržbu veřejné zeleně v Brně.

„Šifrovací hry jsou v Brně velmi oblíbené a osobně je považuji za účinný vzdělávací nástroj. Hra, kterou chystáme v Technologickém parku, bude mít 6 až 7 zastavení jak v tomto areálu, tak v přiléhajících vyhlídkách z Palackého vrchu a Medláneckého kopce. Cílem je prezentovat příklady dobré praxe Brna, které město řeší v oblasti adaptací na změnu klimatu,“ uvedla zastupitelka pro spolupráci s výzkumnými organizacemi Anna Putnová. Odhadované náklady činí 165 tis. Kč.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...