Za čtyři měsíce vyhodili Brňané do hnědých popelnic 421 tun bioodpadu

Brno, 27. srpna 2021 - Od konce dubna, tedy již třetinu roku, sbírají Brňané systematicky bioodpad. Díky dotaci mohlo město pořídit celkem 1 000 hnědých popelnic o objemu 240 litrů, které jsou umístěny na veřejně přístupných místech. Výběr lokalit byly konzultován s vedením městských částí. Vývoz každé nádoby probíhá jednou týdně.

biopopelnice sako brno

„Za prvních sto třicet dní jsme do Centrální kompostárny svezli 421 tun bioodpadu, najeli více jak 9 tisíc kilometrů a obsloužili celkem 14 666 kusů nádob,“ vypočítává Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Dosavadní průměrný vývoz se tak ustálil na 23 tun bioodpadu týdně. V úvodním týdnu se do Centrální kompostárny svezlo necelých 7 tun bioodpadu, v květnu průměrně 15 tun týdně a od června množství svezeného bioodpadu vysoce překračuje 20 tun. Rekordním byl poslední týden v červenci, kdy se do kompostárny dostalo téměř 30 tun.

V průměru 5 % nádob týdně není možné do bioodpadu vysypat z důvodu znečištění, obsahují zejména mastnotu, živočišné zbytky, stavební suť, či nadměrné množství komunálního odpadu. Zbytek se do kompostárny dostane, velmi často ovšem s nutností dotřídění osádkou před výsypem. Co nejde vytřídit přímo na stanovišti separovaného odpadu, se následně musí dočistit v areálu kompostárny.

bioodpad brno

„Nějaká ta petka, igelit, nebo plechovka na nás číhá téměř každé nádobě, což svoz bioodpadu prodražuje, neboť kompostárna musí navezený bioodpad ručně dotřídit a zbavit nežádoucích příměsí. Proto bych znovu apeloval a zdůraznil, že hnědé popelnice mají primárně snížit podíl bioodpadu v komunálním odpadu. Jsou určeny pro kuchyňské zbytky potravin rostlinného původu, pro odřezky zeleniny a ovoce, či pro sypaný čaj a kávovou sedlinu. Bioodpad sbíráme proto, aby se z něho mohl vzniknut kvalitní kompost, který využijeme například v péči o zeleň města Brna,“ zdůrazňuje Filip Leder.


Související články:

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF