Učitelky brněnské „zdravky“ školí dobrovolníky pro Český červený kříž

Brno, 9. listopadu 2020 – Již sto dvacet dobrovolníků pro nemocnice a domovy pro seniory proškolily lektorky z řad učitelů Církevní střední zdravotnické školy Grohova. Tento týden pokračují ve vedení kurzů pro Český červený kříž a zapojují se tak aktivně do pomoci v boji s koronavirem.

skoleni pro cck SZS BRNO grohova

Spolupráci s Českým červeným křížem navázal ředitel Církevní střední zdravotnické školy Grohova David Kasan v reakci na zprávu, že Český červený kříž plánuje v krátké době proškolit přes pět set dobrovolníků. „Pochopil jsem, že na jednu organizaci je to příliš náročný úkol, proto jsem paní ředitelce Českého červeného kříže Brno nabídl volné kapacity našeho Centra zdravotnického a sociálního vzdělávání, včetně odborných učeben a lektorek, které jsou zároveň odbornými učitelkami na naší škole,“ vysvětluje ředitel Kasan a dodává: „Paní ředitelka Ivana Holásková byla z nabídky nadšená a my jsme rádi, že se můžeme na ulehčení práce nemocnic a sociálních zařízení podílet.“

Podobný pohled na možnost vypomoct v boji s koronavirem sdílí i učitelky odborných předmětů, které se zapojily do vedení kurzů pro dobrovolníky. Jedna z nich, Michaela Paterová uvádí: „Situace ve zdravotnictví je velmi vážná. Vzala jsem to jako pomoc při boji s nákazou Covid-19. Jsem duší učitelka a je mým životním posláním předávat profesní zkušenosti dál.“ Michaela Paterová si nasazení dobrovolníků velice váží a je si vědoma, že oni sami podstupují možnost rizika nákazy. „Kvůli možným rizikům se je během přípravy a školení snažíme co nejvíce odborně připravit a to hlavně v oblasti ochrany sebe sama,“ dodává učitelka.

Lektorky dobrovolníky školí nejen v teorii, jako jsou základy práv pacienta, zdravotnické etiky nebo komunikace s nemocným a zdravotnickým personálem, ale umožňují jim i praktický nácvik některých úkonů. Učitelka Lenka Vlčková popisuje: „Účastníci kurzu si mohou vyzkoušet například jak ustlat lůžko bez pacienta nebo s pacientem, jak nemocného na lůžku umýt nebo napolohovat.“ Dobrovolníci se seznámí také s problematikou prevence dekubitů a opruzenin nebo se zásadami podávání stravy.

Učitelky odborných předmětů vykonávají lektorskou činnost, i když se ještě věnují distanční výuce. „Naše učitelky zároveň vedou výuku žáků distanční formou, s těmi, kteří mají stále praktické vyučování, chodí na praxi do nemocnic, natáčí výuková videa a nyní školí několik dní v týdnu dobrovolníky pro nemocnice. Mají můj velký obdiv,“ dodává ředitel Kasan.

V rámci kurzů pro Český červený kříž absolvuje školení na zdravotnické škole sto dvacet dobrovolníků týdně.

Církevní střední zdravotnická škola v Grohově ulici v Brně aktuálně vyučuje na 300 studentů v oborech Zdravotnické lyceum, Praktická sestra a Ošetřovatel. Každý rok školu absolvuje 70 studentů, kteří pokračují do praxe nebo v dalším studiu zdravotnických oborů.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...