V Kníničkách i letos uspořádají tradiční hody

Brno-Kníničky, 26. června 2012 - Mezi výročními obyčeji a slavnostmi si zachovávají dodnes v převážné většině brněnských městských částí výjimečné postavení hody, které jsou integrujícím prvkem, spojujícím všechny generace. Potvrzuje to i místopředseda Sdružení přátel folkloru v Brně Milan Zelinka, dlouholetý vedoucí úspěšného souboru písní a tanců Májek.

hody-v-kninickach

Připomíná, že je tomu tak v Líšni, Komíně, Tuřanech, Brněnských Ivanovicích, Dvorskách, Holáskách, Tuřanech, Chrlicích, Řečkovicích, Medlánkách, Jundrově, Kohoutovicích, Bohunicích, Žebětíně, Bystrci, Židenicích, Slatině, Bosonohách, Ivanovicích, Jehnicích, Ořešíně, Soběšicích, Obřanech, Starém Lískovci, Novém Lískovci, Kníničkách a nově i ve Vinohradech.

V Kníničkách, původně zeměpanské obci připojené k Brnu teprve v roce 1960, obnovili hodovou tradici po šestnáctileté přestávce v roce 2004.  Hody jsou spojeny se svátkem sv. Cyrila a Metoděje. Starosta městské části Brno-Kníničky Martin Žák oceňuje, že lidové  tradice a tedy i hody svými estetickými, emocionálními i dalšími kvalitami se stávají obohacujícím prvkem života. Přispívají k upevňování vztahů rodáků a starousedlíků s novými sousedy. Připomněl, že díky nové výstavbě se v Kníničkách v posledních pěti letech zvýšel počet obyvatelstva o  třetinu. I vzdor  nemalým starostem neváhalo zastupitelstvo městské části už 23.dubna jednomyslně rozhodnout, že  přispěje občanskému sdružení Kníničská chasa na letošní mladé hody částkou 20.000 Kč.

Program letošních mladých hodů už dostal konečnou podobu. Ve středu 4.července v 10:00 stavění máje, od 15:00 budou stárci se stárkami a pěti sklepníky procházet Kníničkami, zpívat lidové písně, nabízet víno i rozmarýny a zvát na hody. V 19:00 začne předhodová zábava, na které vystoupí i kníničské děti a hrát k tanci  bude cimbálová muzika Olina. Kníničská chasa zatančí i skočné, vrtěné a sedlácké. Až do rána budou stárci střežit májku, aby ji někdo nepodříznul či dokonce neukradl jak se to někdy stávalo v jiných městských částech nebo ve vesnicích v okolí.

hody-v-kninickach-chasa

Ve čtvrtek 5.července bude od 10:00 v kníničské kapli sv. Cyrila a Metoděje mše svatá, v 11:15 před kapli nastoupí krojované páry oděné tradičně do kyjovských krojů. Chasa převezme z rukou starosty hodové právo. Dvanáct krojovaných párů a také krojovaná drobotina zatančí moravskou besedu. Hrát k tanci jim bude stejně jako loni krojovaná dechovka Dambořanka. Ve 14:30 vyjde do ulic průvod chasy s Dambořankou, aby z domů, před nimiž stojí ozdobené májky, vyzvedával postupně všechny stárky. Po skončení průvodu, asi v 17:45, má následovat zatančení československé besedy, v 19:00 začátek hodové zábavy s Dambořankou, v jejímž úvodu zatančí děti moravskou besedu. V 21:00 jsou na  programu moravská i československá beseda a pak se bude tančit a zpívat až do páteční druhé hodiny ranní.

Kéž se letošní hody vydaří!

Autor: Bohumil Hlaváček, foto: Eva Bártová


Související články: