Plyšové hračky z IKEA Brno podpoří UNICEF

Brněnská IKEA 1. listopadu zahájila každoroční sbírku, ve které věnuje jedno euro z každé plyšové hračky světové organizaci UNICEF. Kampaň probíhá v obchodních domech IKEA po celém světě. Brněnský obchodní dům přispěl v loňském roce částkou 45,5 tisíce eur, díky čemuž se umístil na 18. místě z 276 obchodů.
Nákupem plyšových hraček mohou zákazníci IKEA podpořit vzdělání pro 8 milionů dětí z chudých zemí v Africe, Asii, ale i ve střední a východní Evropě. Plyšová kampaň potrvá až do 22. prosince a její výnos poputuje na podporu dlouhodobých i krátkodobých projektů, které dětem zajistí lepší start do života. Nadnárodní společnost IKEA zahájila spolupráci s organizací UNICEF již v roce 2003, za tuto dobu věnovala v rámci nejrůznějších charitativních kampaní téměř 23,7 milionu eur.
Kromě prodeje hraček podpoří IKEA organizaci UNICEF umístěním jejich prodejních stánků do prostor obchodních domů. Zákazníci si budou moci ve stáncích zakoupit zboží, přičemž celý výdělek poputuje na dětský fond. Navíc dlouhodobě probíhá kampaň s názvem Světlo ve tmě, ve které věnuje IKEA za každou prodanou solární lampu SUNNAN jednu další organizacím UNICEF a Save the Children. Lampy slouží dětem z rozvojových zemí, aby se mohly připravovat do školy v domech bez elektřiny.
„Děti v rozvojových zemích se často potýkají s problémem, že zaostávají ve škole, protože nemají čas na potřebnou přípravu. Přes den musí pracovat a v noci jim chybí osvětlení, aby mohli studovat, psát úkoly nebo si kreslit. Solární lamy tak mají dětem pomoci, aby se mohly učit i po západu slunce,“ uvedla Dagmar Juřičková z IKEA Brno s tím, že zatím se ve světě prodalo půl milionu solárních lamp SUNNAN.

Public relations

  • Plánujete svatbu na vinici? Užijte si ji v boho stylu

    Plánujete svatbu na vinici? Užijte si ji v boho stylu

    Uvolněná atmosféra, obřad v objetí přírody a spousta romantiky. Pokud chcete svatbu na vinici pojmout trošku netradičně, osobitý a trendy boho styl pro vás bude ten pravý. Nezáleží na tom, jestli jste pozvali hostů dvacet nebo přes stovku. Boho svatba si žádá komorní atmosféru a malebné vinice v okolí Pálavy jsou pro to jako stvořené. A na rozdíl od...
   

Buk z jižní Moravy se v anketě Strom roku 2010 umístil na třetím místě

Devátý ročník celostátní ankety Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství, zná svého vítěze. Nejsympatičtějším stromem se stal Hromův dub v Olomouckém kraji, druhé místo obsadila Zlatá lípa z Moravskoslezského kraje, na třetí příčce se umístil Lomnický buk z Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na Den stromů 20. října v brněnském Divadle Husa na provázku a zároveň zahájilo první den nového divadelního festivalu Pod jednou korunou.
   

Vánoční strom opět vyberou Brňané

Od pondělí 18. října do neděle 14. listopadu mohou Brňané vybírat vánoční strom, který ozdobí letošní Brněnské Vánoce – vánoční trhy v centru města. Turistické informační centrum, které trhy na náměstí Svobody organizuje, zařadilo do výběru tři smrky, jejichž velikost se pohybuje od 10 do 17 metrů. Všechny rostou v revíru Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který se i letos stal oficiálním partnerem Brněnských Vánoc. A tento podnik dodává pro Brno v pořadí již 86. vánoční strom.
Hlasovat je možné na adrese www.ticbrno.cz nebo poslat poštou svůj tip na adresu Turistické informační centrum – anketa Vánoční strom 2010, Radnická 2, 658 78 Brno.
Vítězný strom bude 15. listopadu pokácen a 17. listopadu postaven na náměstí Svobody.
   

Brněnská zoo otevřela nový expoziční komplex

Brněnská zoo v sobotu 9. října otevřela právě dokončený vstupní areál do expozičního komplexu severské zvířeny Beringie. Tuto dosud největší investici v dějinách Zoo Brno v hodnotě přibližně 75 milionů korun spolufinancoval Regionální operační program EU. Při slavnostním aktu, který proběhl za hojné účasti návštěvníků i novinářů, přestřihli pásku primátor Brna Roman Onderka, ředitel zoo Martin Hovorka a ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Marta Sargánková. Proběhl i křest DVD Kamčatka – láska na druhé straně planety (kmotrem byl Petr Bende). Nový expoziční soubor dotváří tradiční kamčatská usedlost a mimo rozlehlého výběhu pro pár medvědů kamčatských, kteří jsou druhým největším poddruhem medvěda hnědého, v něm návštěvníci uvidí i doplňkové expozice rosomáků a čtyř ptačích druhů: sovic sněžních, kajek mořských, jespáků bojovných a ústřičníků velkých.

   

Fakulta elektrotechniky VUT je v novém sídle

Brněnské vysoké učení otevírá nový objekt pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Budova stojí v kampusu VUT v Brně v areálu Pod Palackého vrchem na adrese Technická 10. Tato stavba umožnila koncentrovat všech dvanáct ústavů fakulty, z nichž některé sídlily na různých místech v Brně, do kampusu v areálu Pod Palackého vrchem, což přináší velké výhody jak studentům, tak zaměstnancům, vědcům i partnerům fakulty. Výhodou bude i přímá vazba na nová regionální výzkumná centra CVVOZE a SIX, a zejména na výzkumné centrum CEITEC, na jejichž vybudování a řešení se fakulta podílí a která budou v kampusu rovněž umístěna. Náklady na výstavbu fakulty dosáhly 486,132 mil. Kč, VUT z toho uhradilo 61,130 mil. Kč ze svých zdrojů, zbytek poskytlo MŠMT.
Nový objekt má užitnou plochu 12 500 m2, jeho okamžitá plná kapacita je téměř osm set míst pro studenty. V objektu jsou propojeny prostory výukové s výzkumnými tak, že tvoří vzájemnou symbiózu. Moderní budova má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží, rozsáhlé výukové a výzkumné laboratoře, velkou aulu pro 260 studentů, seminární místnosti, počítačové učebny a rozlehlou podzemní garáží s téměř stovkou míst. Součástí je i stravovací a odpočinková část. Nespornou kvalitou je i umístění poblíž Sportovní haly a Lehkoatletického stadionu VUT v Brně.
Stěhování do nových prostor proběhlo během letních prázdnin. Do areálu univerzitního kampusu VUT v Brně Pod Palackého vrchem se do nové budovy na Technické 10 z areálu FEKT na ulici Údolní přesunuly tři ústavy (Ústav mikroelektroniky, Ústav elektrotechnologie a Ústav jazyků) spolu s děkanátem fakulty.
Po dokončení objektu Technická 10 byla zahájena výstavba vzdělávacího komplexu fakulty nesoucí označení Technická 12, která je financovaná z prostředků prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a významně také z vlastních prostředků VUT v Brně. Tato stavba, která je závěrečnou etapou procesu centralizace fakulty, bude dokončena v roce 2013.

   

MOÚ chce snížit rizika související s nemocničními infekcemi

Masarykův onkologický ústav získal prostředky ve výši 4,165 milionu korun na projekt „Prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů“. Dotace z Integrovaného operačního programu Evropské unie mají pomoci zabránit šíření tzv. nemocničních infekcí mezi pacienty.
Masarykův onkologický ústav provedl důkladnou analýzu příčin vzniku nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů a na základě výsledků vytyčil tři hlavní pilíře preventivních opatření, na které budou vynaloženy prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie. Patří k nim maximální bezpečnost při zacházení s endoskopickými přístroji na třech odděleních ústavu, která přímo přicházejí do styku s pacienty – Oddělením urologické onkologie, Úseku digestivní endoskopie a ambulance ORL. Dále je nutné zajistit likvidaci biologického odpadu za pomoci jednorázových obslužných pomůcek. Ty pomohou eliminovat rizika křížení čistého a špinavého provozu. Dalším nutným opatřením je i softwarový nástroj, jenž zajišťuje včasnou detekci a analýzu výskytu multirezistentních kmenů. Toto opatření by mělo umožnit výrazné snížení rizika indukce multirezistence u nozokomiálních infekcí.
   

Mobilní ordinace nabídne preventivní prohlídky

U onemocnění jako glaukom nebo melanom rozhoduje o úspěšnosti léčby především včasná diagnóza. Preventivní vyšetření bude možné absolvovat přímo na veletrhu Medical Fair Brno v mobilním zdravotnickém zařízení, které 19.až 22. října zaparkuje před pavilonem V.
Mobilní zdravotnické zařízení je speciální návěs o délce 13,5 metru, který svým vybavením splňuje požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Díky své mobilitě se dostane na místa, kde se shromažďuje velké množství osob a chybí potřebné zázemí (například divadelní či hudební festivaly), a často je využíván právě pro preventivní programy. Na veletrhu Medical Fair Brno se mobilní zdravotnické zařízení představilo již v minulém roce, kdy propagovalo sdružení Dar života a dobrovolné dárcovství krve. Letos jej návštěvníci najdou přímo před pavilonem V a k dispozici jim budou dokonce čtyři odborná pracoviště.
„V mobilním zdravotnickém zařízení nabídneme tři druhy preventivních vyšetření. Jde o stomatologickou prevenci ve spolupráci se sdružením Nechci kazy, o prevenci glaukomu a prevenci melanomu. Na vyšetření k nám může přijít kdokoli bez ohledu na příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Čtvrtým pracovištěm bude osvěta v oblasti dárcovství krve a prezentace sdružení Dar života. Cílem celé akce je osvěta v oblasti zdravotní prevence a ukázka možností využití mobility zdravotnického zařízení,“ vysvětlila Jana Jurigová ze společnosti Mobilní zdravotní prevence, o.p.s.
   

Labyrint pod Zelným trhem se otevřel veřejnosti

První etapa projektu Zpřístupnění brněnského podzemí, která zahrnuje Mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí a Labyrint pod Zelným trhem, je u konce. V sobotu 2. října byl za účasti primátora města Brna Romana Onderky slavnostně zpřístupněn Labyrint pod Zelným trhem. Celkové náklady na stavební část projektu jsou 100,1 mil. Kč, přičemž z fondů Evropské unie obdrželo město Brno 62 mil. Kč. Provozovatelem nové turistické atrakce je Brněnské kulturní centrum.
Realizace stavební části brněnského podzemí byla zahájena v červnu 2009, v dubnu 2010 byla ukončena ucelená část Mincmistrovského sklepa a celé dílo bylo kompletně dokončeno v září. Podrobnější informace najdete na www.ticbrno.cz, www.bkc.cz a www.brno.cz.

   

Preparovaná žirafa se přestěhovala na zámek

Preparátoři zoologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně (MZM) zhotovili preparát žirafy Rothschildovy, která uhynula v loňském roce v Zoo Brno. Jedná se o mladou, čtyřicetidenní samičku s výškou kolem dva a půl metru. Preparát bude uložen ve zpřístupněném zoologickém depozitáři MZM v Budišově u Třebíče, kde je uložena unikátní sbírka exotických zvířat včetně mnoha zástupců africké zvěře. Žirafa se stěhovala v pondělí 4. října z Biskupského dvora na Zelném trhu. Nový přírůstek v zámeckém depozitáři si budou moci návštěvníci prohlédnout na zámku v Budišově ještě do konce turistické sezony, tedy do konce října, ve všední dny od 8 do 13 hodin.
   

Strana 231 z 245