Kingston - velká jarní soutěž

V říjnu bude možné požádat o dotace na sport pro rok 2020

Brno, 22. srpna 2019 – Brněnští radí schválili výzvy k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti sportu pro rok 2020. Žádosti bude možné podávat během října u všech dotačních programů vyjma vrcholového sportu. Rada také souhlasila se zařazením malé kopané do programu „Podpora sportu – mládežnický sport“ mezi kolektivní sporty.

Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je poskytovatel dotace povinen zveřejnit výzvy na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí. Proto Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna zpracoval návrhy výzev pro jednotlivé programy v oblasti tělovýchovy a sportu a pro vrcholový sport, které se týkají podávání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2020.

„Dotační tituly se na základě vyhodnocování jejich dlouhodobého vývoje upravují, aby byly ještě větším přínosem pro rozvoj tělovýchovy a sportu v Brně na všech výkonnostních úrovních. Jednotlivé programy mají svá specifika, zmínil bych např. hledisko ochrany životního prostředí. V případě zajištění občerstvení v rámci podpořeného projektu bude u programů TV a sport a vrcholový sport garantováno použití ekologicky šetrných materiálů,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

V souladu s uvedeným zákonem zveřejní OŠMT MMB 31. srpna 2019 na své úřední desce výzvy těchto programů:

  • PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2020 – TV A SPORT
  • PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2020 – MLÁDEŽNICKÝ SPORT
  • PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2020 – TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
  • PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2020 – MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ
  • PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2020 – LEDOVÉ PLOCHY
  • PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2020 – PLAVECKÉ DRÁHY
  • PROGRAM PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU PRO ROK 2020 (výzva bude zveřejněna v souladu s termínem pro podávání žádostí)

Termín podávání žádostí u všech dotačních programů vyjma vrcholového sportu je stanoven na období od 1. do 31. října 2019.


Související články: