Rozhodčí se budou nově vzdělávat na MU v Brně

Brno, 18. ledna 2011 - Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity otevírá nový studijní obor pro zájemce o kariéru profesionálních rozhodčích. Obor s názvem Rozhodčí kolektivních sportů se zaměří na vzdělávání fotbalových a hokejových rozhodčích. Fakulta se tímto krokem rozhodla reagovat na nedostatek kvalifikovaných rozhodčích i na jejich tolik diskutovanou profesní úroveň. Rozhodčí kolektivních sportů dosud v Česku neměli, na rozdíl například od trenérů, možnost získat ucelené vzdělání současně s požadovaným studiem obecných a odborných předmětů.

Nový směr vznikl v rámci projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořeného částkou 9,2 milionu korun. „Studium akceptuje roli rozhodčího, jeho angažovanost v herním ději. Až dosud získávali rozhodčí licence na základě absolvování krátkodobých školení a kurzů, které se nemohou vyrovnat systematickému vzdělávání, jež je tak potřebné pro současný výkon arbitrů, především ve vyšších úrovních, v profesionálních soutěžích,“ řekl proděkan pro studium Ladislav Bedřich, který je pověřený vedením projektu. Pro nový studijní směr vznikne devět specifických předmětů, budou vytvořeny nové studijní materiály a bude zajištěno materiální vybavení.


Související články: