Brno podpoří řadu kulturních a kreativních projektů

Brno, 28. srpna 2023 - Přestavba kulturního centra CO.LABS, nominace starobrněnského opatství do Seznamu světového dědictví UNESCO, filmový dokument o hudebním skladateli Místenka k oknu aneb Citovky a řachandy Jiřího Bulise, brněnské vystoupení Symfonického orchestru Středoněmeckého rozhlasu z Lipska, Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, Nadační fond Josefů K. To jsou projekty, o nichž jednali brněnští radní a které by mělo město Brno podpořit – dotací, darem či poskytnutím prostor.

kreativita robot

Město podporuje přebudování a rozšíření kulturního centra CO.LABS
BuranTeatr, z. ú., jako provozovatel centra pro nezřizovanou scénu CO.LABS na Kounicově ulici v areálu Sokola Brno I požádal město o pomoc s financováním plánované rekonstrukce a rozšíření svých prostor. Záměrem provozovatele je vytvoření kulturního a kreativního centra evropské úrovně fungujícího na principu coworkingu, jeho posláním tedy nemá být samotná tvorba, ale nastavení ekosystému sdílených služeb pro nezřizovanou scénu. Rozvoj centra tak pomůže řešit dlouhodobý problém absentující kulturní infrastruktury pro nezávislé umění na moderní úrovni a dále podpoří udržitelné kontinuální činnosti, finanční samostatnost a zaměstnanost v kultuře, ale i trvale udržitelný rozvoj v kulturních organizacích z pohledu ekologie.

Na přebudování centra CO.LABS získal BuranTeatr investiční dotaci ze státního rozpočtu z Národního plánu obnovy vyhlášeného a administrovaného ministerstvem kultury ve výši 64 300 000 korun. „Takto vysoká dotace od státu dokládá význam projektu pro kulturní a kreativní scénu, která má samozřejmě také podporu města. Již loni v září souhlasilo zastupitelstvo se záměrem poskytnout na jeho realizaci individuální investiční dotaci v celkové výši 21 400 000 korun rozloženou do tří ročních splátek. Nyní bylo Brno ještě požádáno o návratnou finanční výpomoc 30 milionů korun, peníze mají být využity na předfinancování stavebních prací do doby, než budou čerpány dotační prostředky. Důležitou roli také hraje časový aspekt, projekt musí být realizačně ukončen nejpozději do 30. září 2025. Je jasné, že nezisková organizace nemá dostatek vlastních peněz, aby takto náročný úkol zvládla,“ informovala primátorka města Brna Markéta Vaňková. Rada dnes doporučila zastupitelstvu, aby žádosti vyhovělo.

Areál Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina usiluje o zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO
Radní dnes doporučili zastupitelům, aby schválili poskytnutí víceleté neinvestiční dotace Společně, o. p. s., na nominaci areálu starobrněnského opatství do Seznamu světového dědictví UNESCO. „Původní záměr na zapsání samotného skleníku byl po řadě jednání a odborných konzultací rozšířen na celý areál opatství. Ten podle informací, které mám k dispozici, splňuje potřebná kritéria pro zápis i vzhledem ke skutečnosti, že je od 1. července 2023 národní kulturní památkou. Proto jsme se rozhodli toto pojetí nominace podpořit,“ uvedla Markéta Vaňková a dodala: „Dvě historicky odlišné památky UNESCO ve městě velikosti Brna by byly pro turisty atraktivní a ve světovém kontextu výjimečné. Kvalifikovaný odhad je, že by to znamenalo roční nárůst počtu návštěvníků města o 20 až 30 tisíc, navíc by se prodloužila délka jejich pobytu.“

Přípravná fáze projektu spočívající například i v realizaci výstavy nebo konference a samotná příprava nominační dokumentace potrvá tři roky (2023–2025). Výdaje na každý rok se předpokládají ve výši 5 142 400 korun, celkové výdaje jsou tedy 15 427 200 korun. Celková dotace na realizaci projektu z městského rozpočtu má činit 6 milionů korun (tzn. 2 miliony korun za rok). Předpokládá se, že ve stejné výši by měl na projekt přispět i Jihomoravský kraj.

Pokud to schválí zastupitelé, na natáčení dokumentu o skladateli Jiřím Bulisovi půjde 250 000 korun
Společnost PLUM PRODUCTION, s. r. o., požádala o dotaci ve výši 250 000 korun na projekt Místenka k oknu aneb Citovky a řachandy Jiřího Bulise. Jedná se o dokumentární film o hudebním skladateli, který od studií na JAMU až do své tragické smrti spojil svůj tvůrčí život s kultovními brněnskými divadly, především s Bolkem Polívkou v Divadle na provázku, s HaDivadlem i s bytovým divadlem Františka Derflera. Radní dnes doporučili zastupitelům, aby dotaci v uvedené výši schválili.

Vystoupení lipských symfoniků na Moravském podzimu má město podpořit částkou 230 000 korun
Kulaté 50. výročí partnerství Brna a Lipska připomene koncert Symfonického orchestru Středoněmeckého rozhlasu, který se uskuteční 13. října v Janáčkově divadle v rámci festivalu Moravský podzim. Pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese zazní zřídka slýchané dílo lipského skladatele Roberta Schumanna, Mozartova Zednářská smuteční hudba a Straussova symfonická báseň Tak pravil Zarathustra. Dle dohody mezi oběma městy hradí hostitel náklady na ubytování a občerstvení. Na první z těchto položek včetně parkování, ale i srážkovou daň za plnění poskytovaná zahraničním rezidentům využije Filharmonie Brno neinvestiční příspěvek města ve výši 230 000 korun. Radní již jeho poskytnutí dnes projednali, finálně musí rozhodnout zastupitelstvo. Občerstvení pak zajistí Odbor zahraničních vztahů Magistrátu města Brna.

Vašulka Kitchen Brno zamíří do Domu pánů z Kunštátu
Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno se během pěti let úspěšného působení v Domě umění na Malinovského náměstí rozvinulo do podoby odborné, kulturní, publikační, edukační a popularizační platformy a od 1. září se přesune do Domu pánů z Kunštátu, kde bude využívat prostory v 1. nadzemním podlaží. Radní schválili smlouvu o výpůjčce na dobu určitou 10 let do 31. srpna 2033. Centrum bude hradit pouze běžnou údržbu a provozní náklady související s užíváním nebytových prostor. Důvodem změny působiště je dlouhodobý zájem spolku o širší komunitní rozvíjení programu a činnosti centra, který koresponduje se záměrem koncepční proměny dramaturgie budovy na Dominikánské ulici tak, aby nabídla návštěvníkům otevřenou kulturní a společenskou platformu živé a současně umělecké tvorby. Rozvinutí programu počítá i s užším propojením s rezidenčním programem a zázemím pro umělce.

Vstup mladých umělců na pracovní trh usnadňuje Nadační fond Josefů K., donátorem se může stát i Brno
Prostřednictvím nedávno založeného Nadačního fondu Josefů K. podporuje JAMU nejmladší generaci umělců a umělkyň vstupujících po absolvování školy na pracovní trh. Pokud se brněnští zastupitelé budou řídit doporučením radních a schválí poskytnutí daru ve výši 200 000 korun, budou tyto peníze využity k vyhlášení programu či programů podporujících vznik projektů spjatých tematicky či místně s Brněnskou metropolitní oblastí.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF

Kulturní akce v Brně

<<  Prosinec 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce

Žádné události