Moravská galerie přijímá studentské práce pro Bienále Brno 2014

Brno, 7. ledna 2014 - Do konce ledna 2014 se mohou všichni studenti, tvořící v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013 svá díla s tématem grafického designu, přihlásit na letošní již 26. Mezinárodní bienále grafického designu Brno. Moravská galerie přijímá díla týkající se grafického designu, jako například knihy, plakáty, nové písmo, webové stránky či časopisy.

grafika

Z přijatých prací porota vybere ty, jež se stanou součástí Mezinárodní přehlídky Bienále Brno, která bude zcela nově otevřena všem pracím vytvořeným v rámci škol, a oproti minulým ročníkům ponechá stranou tvorbu profesionálů. Přihlášky nejsou nijak zpoplatněny, na adrese bienalebrno.org je možné je vyplnit do konce ledna 2014.

Podmínky účasti:
Autor prací byl mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2013 studentem a přihlašované práce vznikly v rámci školy. Přehlídka není dělena do kategorií. Následující seznam je pouze orientační:

  • Plakáty
  • Knihy a výstavní katalogy (Nebudou přijaty ilustrace, které nejsou nedílnou součástí knih nebo časopisů, tj. např. volné grafické listy a původní ilustrace)
  • Časopisy, noviny a další periodika
  • Identita (jednotný vizuální styl akcí, institucí, výstav, společností nebo míst a jeho aplikace: logotypy, plakáty, tištěné materiály, manuály, webové stránky a propagační předměty)
  • Informační design (orientační a informační systémy, prostorové prvky)
  • Návrh písem (nová písma a příklady jejich použití)
  • Obalový design
  • Další propagační materiály (letáky, brožury, katalogy)
  • Digitální média (webové stránky, softwarové aplikace a interaktivní instalace)
  • Grafický design v pohybu (video, animace, titulky)

Termín pro online vyplnění přihlášky a zaslání exponátů je 31. leden 2014.
Počet exponátů / Každý uchazeč může zaslat maximálně 7 exponátů.


Mezinárodní přehlídka Bienéle Brno 2014
Tradiční součást Bienále Brno bude letos v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem na studentské práce a práce vytvořené v rámci škol ponechá stranou tvorbu profesionálů. Jejím cílem je představit široké spektrum školních prací a konfrontovat současné metody a přístupy na vzdělávacích institucích po celém světě. Porota, sestavená z významných osobností mezinárodního grafického designu, udělí řadu cen, mezi nimi Grand Prix 26. mezinárodního bienále grafického designu Brno — Cenu ministra kultury ČR, cenu primátora města Brna a Cenu Českých center udělovanou grafickému designérovi do 35 let.

Mezinárodní přehlídka je otevřena všem pracím vytvořeným v kontextu škol mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2013. Výběr z přihlášených prací provede skupina designérů a teoretiků designu. S ohledem na prostorová omezení výstavních sálů výběrová porota posoudí především přístupy a způsoby řešení konkrétních zadání a estetickou a funkční kvalitu artefaktů.


Související články: