Dům umění zve na výstavu Bublanina malíře Pavla Matysky

Brno, 21. března 2013 - Až do 21. dubna potrvá v brněnském Domě umění na Malinovaského náměstí výstava Bublanina jednoho z výrazných absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Pavla Matysky. Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo v úterý 19. března.

Paleta-barvy

Malířská tvorba Matysky vychází jak ze spontánních podnětů, reflektujících situace každodenního života, tak z jevů, které jej zajímají a přemýšlí o nich v širším kontextu. Kreativita malířského projevu autora souvisí s jeho otevřeností novým impulsům, se zaujetím problematikou, kterou v současné době považuje za aktuální a pro něj inspirativní. Soustřeďuje se proto vždy na to, co právě prožívá, anebo co jej zaujalo, v současné době s výraznější distancí od vizuálně vnímané reality.

Pavel Matyska vytváří většinou početnější série obrazů, vázané na jeho dojmy nebo nové zkušenosti - mohou to být zážitky a záznamy z cest, krajina, vegetace, lidé, předměty a motivy, vycházející z každodenní zkušenosti, nebo tematika, související s méně či více důležitými epizodami v jeho životě, se zamýšlením se nad tím, čím je ovlivňována současnost – v tom pozitivním i negativním smyslu. Malby asociují jeho pocity formou bezprostředního záznamu, výraznou tvarovou zkratkou a barevnou stylizací motivu.

Malířský rukopis Pavla Matysky je velmi uvolněný, akrylová malba evokuje mnohdy rozmývaný akvarel, gestické tahy štětce člení velkoryse rozvrženou obrazovou plochu. Při zdánlivé chaotičnosti autorova malířského projevu je zřejmá jeho soustředěnost, smysl pro kompaktnost obrazového celku. Kontakt a inspirace reálným světem jsou na Matyskových plátnech transformovány do autonomního malířského znaku, dotýkajícího se výchozího podnětu jen jako metaforická nadsázka.

Jana Vránová


Související články: