Fakulta výtvarných umění VUT slaví 30 let od svého založení

Brno, 8. března 2023 - Fakulta výtvarných umění při brněnském VUT slaví v letošním roce třicet let od svého založení. Oslava tohoto výročí je koncipována jako celoroční kulturní festival, který představí uměleckou i výzkumnou práci fakulty širší veřejnosti a nabídne netradiční příležitosti pro setkání jedinečné umělecké komunity, která se kolem FaVU za tři dekády její existence vytvořila.

vyroci tricet let

Oslavy třicátého výročí existence Fakulty výtvarných umění budou probíhat během celého roku 2023 ve třech liniích – výstavní, výzkumné a komunitní. Připraven je bohatý a heterogenní program, zahrnující tradiční výstavní formáty i nejrůznější intervence či návštěvy ateliérů umělkyň a umělců ve spolupráci s festivalem Open Studios. Kromě podzimní výstavní přehlídky FaVUlife v Domě pánů z Kunštátu pod vedením kurátorského kolektivu Café Utopia a tradiční výstavy diplomových prací tamtéž se jedná o celoroční výstavní programy Galerie Cejla a Galerie Průchod. Ty vznikly z iniciativy studujících stejně jako speciálně připravovaný výstavní projekt Všude rajče v Distillery či Bat Cave Cinema, který představí v kině CIT studentské práce z ateliéru videa. Jádrem komunitní části oslav budou živá setkání – Gala ples FaVU v březnu či víkendové setkání FaVU Reunion Party v červnu. Letní školy, tradičně připravované pro zájemce o studium a širší veřejnost, budou v letošním roce v rámci oslav vedeny absolventkami a absolventy FaVU. Připraveny jsou komentované prohlídky Artotéky Moravské galerie se zaměřením na umělkyně a umělce spojené s fakultou.

U příležitosti oslav se FaVU chystá zmapovat také hudební projekty studujících, které doposud nebyly nijak systematicky archivovány či prezentovány. Hlavním výstupem bude zvuková kompilace v digitální i fyzické podobě. Vydání nosiče bude oslaveno živým vystoupením některých autorů a autorek v rámci Enter FaVU a výstavy FaVUlife v Domě pánů z Kunštátu. Pokřtěna bude také výroční publikace, která se zaměřila na uměleckou a profesní dráhu absolventek a absolventů. „Výzkumnou linii věnujeme našim alumni. FaVU je pro nás především společenství skvělých a hodnotných lidí a vztahů mezi nimi. Jde nám o upevnění pozice FaVU jako almy mater, která nezapomíná na své bývalé členy a členky, celoživotně je sleduje a má nebo hledá formy, jak se o ně postarat v dalších fázích jejich životů a kariér,“ dodává proděkanka FaVU, docentka Lenka Klodová.

Fakulta výtvarných umění byla založena 1. 1. 1993 z iniciativy uměleckého Sdružení Q a tehdejšího děkana Fakulty architektury VUT, profesora Ivana Rullera. Historicky první z uměleckých fakult, které vznikly po roce 1989 jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu, nabízela v rámci programu Výtvarná umění studium šesti oborů: sochařství, malířství, kresba a grafika, design vizuálních komunikací, proces–koncept–akce a elektronická multimediální tvorba (videoart). V současnosti mají studující na výběr sedmnáct ateliérů (v jednom z nich se střídají hostující zahraniční vyučující).

Zdroj: VUT


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...