Vychází nejrozsáhlejší kniha vzpomínek prvního rekotora MUNI Karla Engliše

Brno, 3. ledna 2023 - Nakladatelství Munipress vydává Paměti Karla Engliše, nejrozsáhlejší knihu vzpomínek prvního rektora Masarykovy univerzity a jedné z nejvýraznějších osobností první republiky. Paměti Karla Engliše jsou mimořádně cenné tím, že podávají nezkreslený obraz významných osobností a událostí první republiky z pohledu člověka, který byl „u toho“. Vzpomínky jsou ale i výpovědí o Karlu Englišovi samotném.

   

Na opravy památek a „nepamátek“ má město pro příští rok vyhrazeno 13 milionů Kč

Brno, 26. září 2022 - Stejně jako letos, také v roce 2023 Brno podpoří při rekonstrukcích majitele památkově chráněných objektů i těch, které o status památky v důsledku 40 let staré administrativní chyby přišly. V připravovaných dotačních programech bude k dispozici celkem 13 milionů korun.

   

Mendelova univerzita získala doktorský diplom svého prvního rektora

Brno, 15. srpna 2022 - Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU) se podařilo získat doktorský diplom jejího prvního rektora Františka Bubáka. Více než sto let starou archiválii našla rodina Krausova z Prahy v pozůstalosti. Po zjištění, koho se vzácné dokumenty týkaly, je předala do univerzitního archivu.

   

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MU oslavila 100 let

Brno, 9. srpna 2022 - Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je otevřená už celé jedno století. Významné jubileum minulý týden připomněla zahradní slavnost v prvorepublikovém stylu. Od doby svého založení před 100 lety prošel areál botanické zahrady v Kotlářské ulici výraznou proměnou, o čemž se mohly na místě přesvědčit desítky návštěvníků. Součástí akce byla totiž panelová výstava o historii a vývoji botanické zahrady. „Za důležité považuji, že se naší botanické zahradě daří propojit činnost vědecké instituce se službou pro obyvatele města. Sem se lidé mohou přijít podívat na to, co nikde jinde neuvidí,“ uvedl na slavnosti děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský.

   

Historická budova Vesny na Údolní by mohla opět sloužit osvětové činnosti

Brno, 26. července 2022 - Ženský vzdělávací spolek Vesna by měl i v příštím roce využívat budovy na Údolní, které má ve správě město. Od nového roku přejde organizace ze současné výpůjčky do pronájmu. Aby vše bylo procedurálně správně, souhlasili brněnští radní s adresným záměrem pronájmu pozemku.

   

Brněnské památky i „nepamátky“ získají od města 11 milionů na opravy a údržbu

Brno, 30. dubna 2022 - Zhruba 11 milionů korun z rozpočtu města Brna má zamířit k vlastníkům (či ke správcům v případě městských částí nebo příspěvkových organizací) památkově významných staveb, ať už jsou formálně památkově chráněny, či ne. Jednotlivými dotacemi a transfery se zabývali brněnští radní, poslední slovo budou mít na svém květnovém jednání zastupitelé.

   

Masarykova univerzita přivezla G. J. Mendela na EXPO 2020 do Dubaje

Brno, 28. února 2022 - V rámci tematické výstavy Mystery of Knowledge představí Masarykova univerzita, město Brno, Jihomoravský kraj a Společně o.p.s. osobnost zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela na EXPO 2020 v Dubaji. V takzvané rotační místnosti Českého pavilonu bude expozice k vidění od 1. do 15. března 2022.

   

200. výročí narození Mendela připomene i speciální tramvaj s hrášky

Brno, 10. února 2022 - Mendel inspiruje Brno už 200 let. S tímto poselstvím bude křižovat město tramvaj upozorňující na oslavy výročí narození tohoto velikána genetiky. Tramvaj se zelenými hrášky má za cíl vzbudit pozornost kolemjdoucích a přilákat je na akce, které se v letošním roce uskuteční v rámci 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Právě hrách hrál ústřední roli v jeho bádání, kterým předběhl dobu o desítky let. Tři zákony dědičnosti jsou ale dodnes platné a odkazují k pokusům, které Mendel prováděl především v Brně.

   

Centrum sociálních služeb v Brně‑Chrlicích slaví 100 let od založení

Brno, 8. února 2022 – Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně‑Chrlicích slaví tento rok 100 let od svého založení. V rámci roku oslav připravuje centrum sérii audio příběhů, almanach mapující dlouhou historii a také zahradní slavnost v letních měsících. Na podzim se také v centru uskuteční koncert nevidomých hudebníků ve spolupráci se SONS Brno a pod záštitou Magistrátu města Brna.

   

Strana 2 z 36