Brněnské podzemí - Zpřístupnění kostnice I.

Brno, 7. srpna 2012 - VIS SCIRE VIATOR / QVI / SVB HOC TVMVLO? SIMVS / FVIMVS QVOD ES / ERIS QVOD SVMVS? / HOC CONTEMPLARE / NOBIQVE / PRECES TVAS EXPECTANTIBVS / A DEO INFINITE BONO / REQVIEM / EXORA

„Chceš vědět, poutníče, kdo je pod tímto náhrobkem? Byli jsme to, co ty; budeš to, co my. Mysli na to a nám, kteří očekávají tvé modlitby, vypros od neskonale dobrého Bo-ha odpočinek."

   

Malebný hrad Bítov láká na sbírku zbraní, vycpané psy i noční prohlídky

Brno, 26. července 2012 – Státní hrad Bítov je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů naší země. Svým návštěvníkům nabízí tato památka zrcadlící se ve vodách Vranovské přehrady řadu možností. Pyšní se jednou z největších sbírek historických zbraní v republice, iluzivní výmalbou interiérů, romantickou kolekcí osvětlovadel vyrobených z kolorovaného plechu nebo největší sbírkou vycpaných psů na světě. Lákadlem pro návštěvníky jsou také noční prohlídky na téma Hrabě Monte Christo.

   

Gregor Johann Mendel – 190 let od narození otce genetiky

Brno, 6. července 2012 - V letošním roce si připomínáme 190 let od narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela. Augustiniánského řeholníka, který svou pílí, pečlivostí a genialitou přišel na principy dědičnosti, které, jak se ukazuje, jsou stále platné. Je možná symbolické, že právě v roce oslav Mendelova výročí narození se do Brna vrátil rukopis jeho zásadní práce „Pokusy s rostlinnými hybridy". Než však dojde k vysvětlení poutě rukopisu zpět do Brna, je nutné se zmínit o postavě G. J. Mendela.

   

Leoš Janáček, skladatel, který dobyl svět

Brno, 3. července 2012 (MEDIAFAX) - Od narození uznávaného skladatele klasické hudby Leoše Janáčka uplyne v úterý 158 let. Jeho přínos pro světovou hudbu je zejména v nezvyklé melodice vycházející z lidové tvorby, světovou proslulost získal díky svým operám nebo symfonické básni Taras Bulba.

   

Brněnský architektonický manuál - Stezka Východ

Brno, 28. května 2012 - V říjnu letošního roku dokončilo statutární město Brno ve spolupráci s Domem umění města Brna rozsáhlý projekt Brněnských architektonických stezek. Jeho výsledkem je Brněnský architektonický manuál 1918–1945. Na internetových stránkách bam.brno.cz je pro zájemce dostupná databáze brněnských meziválečných staveb s interaktivní mapou a informacemi o více než 400 objektech. Osudy vzniku jednotlivých domů, příběhy jejich majitelů a životopisy architektů zde doplňuje bohatá fotografická a plánová dokumentace.

   

Osobnosti brněnské moderní architektury I. – Otto EISLER

Brno, 20. května 2012 - Vážení čtenáři, v poslední době se také na stránkách našeho časopisu seznamujete s brněnskou meziválečnou architekturou, která měla zásadní podíl na všestranném rozvoji moravské metropole a v nebývalém množství a kvalitě poznamenala její tvář. Architektonická podoba Brna byla sice v konečné fázi výsledkem kolektivního úsilí, na němž různou měrou participovali projektanti, stavebníci i stavební firmy, hlavní úloha ovšem vždy připadla tvůrčím individualitám architektů. Právě jejich osobní dispozice, determinované teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi, a v neposlední řadě charakteristické rysy a vlastnosti jejich tvorby si zcela jistě zaslouží zvláštní pozornost. Také proto dnes zahajujeme seriál medailónů, v nichž vám však nechceme přiblížit jen dílo těchto osobností brněnské kulturní historie, které svým nadčasovým významem v mnoha případech překročilo hranice města, regionu i země, ale rovněž jejich často velmi pohnuté životní osudy.

   

Vydejte se k počátkům fotografie v Moravské galerii v Brně

Brno, 23. března 2012 - Zajímá vás, jaké byly počátky fotografie? Jak se v 19. století prolínal svět fotografie s malířstvím, sochařstvím, grafikou či architekturou? Jak vypadaly dobové živé obrazy či fotografie pořízené camerou obscurou? To vše prozradí výstava fotografií L'étude d'après nature. Fotografie a umění v 19. století, díky níž můžete proniknout do tajů vztahů fotografie a umění.

   

Slavné brněnské kavárny VIII.

Brno, 28. ledna 2012 - Se seriálem článků o slavných brněnských kavárnách se dnes rozloučíme návštěvou dvou velmi populárních podniků – Kolbabovy a Dorotíkovy kavárny s cukrárnou, které v architektonicky jedinečném souboru kavárenských a cukrárenských staveb, vzniklém a rozvíjejícím se v moravské metropoli mezi dvěma světovými válkami, představují nejmladší články. Zároveň se jimi jakoby symbolicky uzavírá skvělá doba rozkvětu brněnských kaváren, již lze jen s malou mírou nadsázky nazvat „zlatá" éra.

   

Vychází první ze sedmi svazků o historii Brna

Brno, 25. ledna 2012 – Brno se dočkalo nového zpracování své bohaté historie. V těchto dnech vychází první svazek sedmidílného knižního projektu Dějin Brna. Tan pojednává o přírodních poměrech, prehistorii a rané historii městského prostoru především na základě archeologických pramenů. Kniha obsahuje 570 stran textu, rejstříky archeologických lokalit, literatury a pramenů, množství mapových a výtvarných vyobrazení a bohatou barevnou fotografickou přílohu.

   

Strana 10 z 31