Tajemství brněnského podzemí: Ulice Hlinky – 2. část

Brno, 27. dubna 2014 - Tradice mnoha staletí pěstování a výroby vína na jižních svazích brněnského Žlutého kopce připomíná do dnešních dnů především neuvěřitelné množství a rozsah podzemních staveb – vinných sklepů. Jejich budování započalo již ve 14. století a pokračovalo až do začátku 20. století.

   

Tajemství brněnského podzemí: Ulice Hlinky – 1. část

Brno, 21. března 2014 - Důvod, abychom při exkurzi brněnským podzemím v našem seriálu opustili historické jádro, je opravdu pádný. Navštívíme ulici Hlinky, jejíž název bychom mohli bez nadsázky uvádět jako „ulice vinných sklepů".

   

Vydejte se do Moravské galerie za počátky moderní architektury

Brno, 18. března 2014 - Přijďte se podívat na dílo jednoho z nejvýznamnějších architektů počátku 20. století Friedricha Ohmanna, jehož práce vystavuje od 14. března Moravská galerie v Brně. Výstava s názvem Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách představí prostřednictvím kreseb, grafických listů a historických i současných fotografií Ohmannovo působení v českých zemích. Výstava potrvá do 25. května v Pražákově paláci na Husově ulici.

   

Vyšel druhý díl brněnských dějin, tentokrát věnovaný středověku

Brno, 25. února 2014 - Archiv města Brna vydává Dějiny Brna 2 s podtitulem Středověké město. Kniha je druhým svazkem sedmidílného edičního projektu k dějinám města Brna, které zpracovává kolektiv autorů z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archivu města Brna a Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s řadou odborných brněnských institucí a pracovišť.

   

Tajemství brněnského podzemí: Kasematy na Benešově ulici

Brno, 20. února 2014 - Bezprostředně po úspěšném odražení švédské armády v roce 1645 a ukončení třicetileté války bylo rozhodnuto vybudovat z Brna odolnou barokní pevnost. Opevňovací práce nařízené císařem Ferdinandem III. skončily v roce 1730.

   

Brněnský architektonický manuál - poválečná architektura

Brno, 31. ledna 2014 - Před dvěma lety byl ve spolupráci statutárního města Brna a Domu umění města dokončen za finanční podpory Evropské unie rozsáhlý projekt Brněnský architektonický manuál – Průvodce architekturou 1918–1945.

   

Tajemství brněnského podzemí: Solniční ulice - II. část

Brno, 6. prosince 2013 - FELIX EST CIVITAS, QUE COGITAT BELLA TEMPORE PACIS – Šťastná je obec, která myslí na válku v čase míru. Část nápisu, kterým v roce 1508 vyzdobil stavitel Antonín Pilgram portál Židovské brány, vystihuje doslova potřebnou obezřetnost a předvídavost nutnou při budování obranných opatření proti vpádu útočníků.

   

Osobnosti brněnské architektury: Miroslav Kopřiva

Brno, 5. prosince 2013 - Architektura a pozemní stavitelství, urbanismus, teoretická činnost a pedagogické působení v těchto oblastech, to jsou nejdůležitější odborné aktivity, které se prolínají životem a dílem prof. ing. arch. Miloslava Kopřivy, čelného, ale prozatím nedoceněného představitele především moravské meziválečné architektury.

   

Brněnský architektonický manuál - stezka Masarykovou čtvrtí

Brno, 1. listopadu 2013 - Rozsáhlý projekt „Brněnský architektonický manuál – Průvodce architekturou 1918–1945" vznikl ve spolupráci Domu umění města Brna se statutárním městem Brnem a za finanční podpory Evropské unie. Jeho výsledkem jsou internetové stránky www.bam.brno.cz s volně přístupnou databází více než 400 brněnských meziválečných staveb a interaktivní mapou.

   

Strana 10 z 36