Brněnská strojárna láká uchazeče na Konstrukční inženýrství i další novinky

Brno, 13. února 2024 - Zcela nový studijní program Konstrukční inženýrství se od podzimu otevře uchazečům o bakalářské vzdělání na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Studium, inspirované zkušenostmi z předních světových univerzit, se zaměří na projektovou výuku a práci v týmu. Zájemci si mohou podávat přihlášky už nyní, a to až do 31. března. Novinky čekají i na uchazeče o navazující magisterské studium, kteří se mohou nově zaměřit na moderní trendy v oboru automotive nebo se stát odborníky na logistiku.

Ilustra  n   foto Studenti FSI VUT foto V  clav   irok   1600

„Hlavní devizou bakalářského programu Konstrukční inženýrství je propojení teoretické a projektově orientované výuky. Významná část studia je postavena na řešení praktických problémů prostřednictvím projektových předmětů a práce ve FabLabu, kde studenti stráví každý semestr více než osmdesát hodin. Práci na vývojových projektech je věnována celá třetina studia,“ přibližuje garant studijního programu David Nečas z Ústavu konstruování.

Program je určen pro uchazeče, kteří hledají propojení teorie s praxí hned od počátku studia. „Našim cílem je zaujmout motivované studenty, kteří nechtějí jen vysokoškolský titul, ale láká je podívat se za hranice běžného poznání. Míříme na cílevědomé mladé lidi, kteří dokáží uplatnit nejen své individuální kvality, ale také se přizpůsobit práci v týmu,“ říká Nečas s tím, že program je určen pro maximálně třicet studentů v ročníku.

Úspěšní absolventi pak mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo odejít do praxe. „Absolventi budou schopni nacházet a řešit inženýrské problémy ve všech fázích návrhového procesu: od prvotního konceptu produktu, přes jeho konstrukci, testování prototypu až po výrobu. Budou mít výborné předpoklady pro výzkumnou činnost, která je nezbytná pro vývoj nových produktů. Zároveň získají díky projektové výuce velkou míru praktických zkušeností s prací a komunikací v týmu, řízením projektu i prezentací výsledků, důraz tedy klademe i na soft skills,“ dodává Nečas.

Moderní auta i studium v Norsku
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně nabízí celkem patnáct českých prezenčních studijních programů pro uchazeče o bakalářské studium, a to ve velmi pestré šíři: od letectví, přes robotiku a klasickou strojařinu, až po například biomechaniku. Z dalších pětadvaceti českých a pěti anglických studijních programů si vybírají zájemci o navazující magisterské studium. I mezi nimi letos uchazeči najdou novinky.

Jednou z nich je Pokročilé automobilové inženýrství - studium pro ty, kteří chtějí být součástí budoucnosti automobilového průmyslu. „Program kombinuje strojírenství, elektromobilitu, mechatroniku, autonomní řízení a konektivitu a umožňuje přímé uplatnění absolventů. Je jediný svého druhu na VUT, spojuje síly více fakult a ústavů a nabízí unikátní příležitost k multioborovému studiu moderních technologií v automobilovém průmyslu,“ popisuje garant programu Pavel Novotný z Ústavu automobilního a dopravního inženýrství.

Absolvent studia se může profilovat jako expert zaměřený na chytrou mobilitu v celé její komplexnosti se znalostmi teorie, simulací, modelování, konstrukce, diagnostiky a zkoušení motorových vozidel a pohonných jednotek včetně jejich příslušenství. „Díky těmto dovednostem jsou absolventi schopni se okamžitě zapojit jako kvalifikovaní odborníci do řešení problémů ve výzkumných, vývojových a konstrukčních odděleních automobilek a u dodavatelů příslušenství v automobilovém průmyslu,“ věří Novotný.

Třetí novinkou v nabídce je anglický studijní program pro navazující magisterské studium Logistics Analytics. Jde o takzvaný double degree program, což znamená, že část studia probíhá na partnerské škole v zahraničí a student po úspěšném absolvování získá hned dva diplomy. Studium probíhá ve spolupráci s norskou Molde University College – Specialized University in Logistics.

„Absolventi studia budou mít velmi blízko k praxi. Závěrečný rok na norské univerzitě přímo vybízí k napsání diplomové práce ve spolupráci s tamními firmami, které řeší logistické problémy s distribucí ropy a plynu, případně zásobování ropných plošin nebo další specifické druhy transportních úloh,“ říká garant programu Petr Vašík z Ústavu matematiky. Celá výuka bude v angličtině, nicméně studentům z EU budou prominuty poplatky za studium. Absolventi najdou uplatnění v logistických firmách na pozicích typu analytik logistiky, ať už se bude jednat o vnitropodnikové řetězce nebo plánování dopravy a distribuce. „Jde o pozice, kde je nutná znalost optimalizačních úloh a zkušenosti s matematickým přístupem,“ dodává Vašík.

Zdroj a foto: VUT


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...