VUT a Honeywell budou spolupracovat na vývoji technologií i výuce

Brno, 2. listopadu 2023 – Společnost Honeywell a Vysoké učení technické v Brně (VUT) podepsaly memorandum o porozumění, které dává základ spolupráci na výzkumu a vývoji v oblastech jako letectví a kosmonautika, zdravotnická péče nebo automatizace skladů. Cílem dohody je lépe sdílet vědecký potenciál obou institucí a nabídnout studentům možnost zapojit se do práce týmů v brněnském výzkumném a vývojovém centru Honeywell, které je největším inovačním střediskem této společnosti v Evropě, na Středním východě a v Africe.

VUT RE Podpis-memoranda-Honeywell 2023-10-31 Konicek 013

Obě organizace mají podle dohody spojit síly ve výzkumných projektech, vývoji a testování ve strategických technologických oblastech, jako jsou umělá inteligence a strojové učení, pokročilé snímání, navádění a navigace nebo udržitelnost. Zaměří se na využití špičkových technologií jako jsou pokročilá letecká mobilita, bezpilotní letecké systémy, zdravotnické technologie a telemedicína, a ve sféře automatizace logistických procesů například robotika.

„Úzká spolupráce mezi univerzitami a firmami jako Honeywell může studentům v rámci jejich profesního rozvoje pomoci s praktickým výzkumem. Studenti se mohou osobně zapojit do projektů, které sahají od inovativní letecké mobility přes chytré technologie pro zdravotní péči až po pokročilá řešení pro sklady a logistiku. Budou se mít od koho učit díky úzké spolupráci s naším brněnským týmem asi tisíce inženýrů a vědců z téměř padesáti zemí světa,“ říká Michal Závišek, generální manažer společnosti Honeywell Technology Solutions Česká republika.

Memorandum má posunout existující spolupráci k novým výzvám a strategickým prioritám ve výzkumu a nastavit nový rámec pro spolupráci ve vzdělávací oblasti včetně rozvoje forem profesního vzdělávání. „Memorandum je součástí našich dlouhodobých aktivit na podporu vzdělávání v oborech STEM, tedy věda, technologie, inženýrství a matematika. Významnou formou spolupráce proto bude i oboustranná propagace technického vzdělávání s cílem přispět k řešení nedostatku technicky vzdělaných odborníků v ČR. Kvalita vzdělávacího aparátu je klíčovým elementem znalostní ekonomiky. Proto věříme, že prohloubení dlouhodobé spolupráce s VUT nám umožní zlepšit vzdělávací systém, aby se zvýšila kvalita, připravenost a uplatnitelnost absolventů v praxi.“ vysvětluje Tomáš Szaszi, ředitel pro strategii a inovace regionu EMEA společnosti Honeywell.

Dohoda mezi dvěma předními brněnskými hráči na poli špičkových technologií reaguje na fakt, že Brno zaujalo jasné první místo ve výzkumu a vývoji v rámci České republiky. Předpokladem k plnému využití vzdělávacího i průmyslového potenciálu, který Brno má díky koncentraci technologických společností a vědeckých institucí, je spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

„Od podpisu dokumentu si slibuji významné zlepšení v nastavení podmínek, které umožní rozšíření spolupráce s tradičním průmyslovým partnerem VUT, který se dlouhodobě pohybuje v oblasti špičkového aplikovaného výzkumu a vyvíjí technologie s vysokou přidanou hodnotou. Memorandum je sice obecný dokument, ale již v této podobě předjímá některá konkrétní témata pro další spolupráci, která nemusí být jen výzkumného charakteru, ale také kvalitativně nové formy spolupráce ve vzdělávací oblasti,“ popisuje rektor VUT Ladislav Janíček.

Memorandum je výsledkem jednání zástupců společnosti Honeywell s vedením tří fakult VUT, s kterými Honeywell úzce spolupracuje již řadu let. Mezi desítkami příkladů dosavadní spolupráce najdeme oblast výzkumu navigačních systémů pro letectví, vývoj nových IoT technologií nebo workshopy v oblasti technologií pro zdravotnictví. Nově se VUT a Honeywell dohodly na vytváření podmínek pro doktorské studium v podobě tzv. průmyslových doktorátů. „K jejich realizaci je třeba zajistit podmínky tohoto typu doktorského studia na požadovanou dobu, stejně jako duševní vlastnictví, ochranu obchodního tajemství a další aspekty,“ dodává Ladislav Janíček.

Odborníci z výzkumného a vývojového centra Honeywell v Brně se budou podílet na výuce studentů VUT formou přednášek, seminářů a workshopů. Kromě toho Honeywell uspořádá stáže a akce jako oborová školení nebo hackathony pro studenty a absolventy VUT. Experti společnosti Honeywell také budou vést a konzultovat doktorské, disertační, bakalářské, diplomové a případně semestrální práce a pomáhat studentům s výběrem témat. Perspektivu vidí obě strany také ve spolupráci v oblasti pokračujícího profesního vzdělávání na bázi modulárních forem studia v různých odborných oblastech zakončených udělením tzv. mikrocertifikátů.

Zdroj a foto: VUT


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...