V roce 2023 už nebude možné čerpat státní půjčku na bydlení pro mladé

Brno, 24. ledna 2023 – O státní půjčky na bydlení byl v roce 2022 enormní zájem. V roce 2023 se program poskytující tyto úvěry ale neotevře. „V roce 2022 mohli lidé do 40 let věku také žádat o státní půjčku na pořízení nebo modernizaci obydlí z programu Vlastní bydlení. V tomto roce bylo v rozpočtu programu připraveno celkem 700 milionů korun. Státní fond podpory investic zastavil příjem žádostí už k 20. dubnu 2022. Důvodem bylo vyčerpání rozpočtu, protože už v polovině dubna zájemci podali žádosti v souhrnné výši převyšující 713 milionů korun,“ uvádí podrobnosti ke státní půjčce na bydlení Veronika Kráčmar Hegrová z fintech startupu hyponamiru.cz.

mlada rodina hypoteka klice

Státní fond podpory investic v okamžiku pozastavení příjmu žádostí do programu Vlastní bydlení v dubnu 2022 plánoval jeho znovuotevření ještě na podzim téhož roku. K tomu ovšem již nedošlo. A státní půjčku na bydlení pro mladé nebude možné čerpat ani v roce 2023. Z rozpočtu fondu totiž nebude podporováno vlastnické bydlení fyzických osob.

Jak státní půjčka fungovala?
Státní půjčka na bydlení z programu Vlastní bydlení byla určena pouze pro omezenou skupinu zájemců. Prostředky bylo možné využít na pořízení nebo modernizaci obydlí. Nutné bylo splnění několika základních podmínek. Jednou z hlavních byla maximální věková hranice. O úvěr mohli společně žádat manželé nebo registrovaní partneři, pokud alespoň jeden z nich ke dni podání žádosti o úvěr nedosáhl věku 40 let. Žádat o úvěr mohli i jednotlivci do 40 let trvale pečující o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti 15 let.

Další důležitou podmínkou pro získání státní půjčky na pořízení vlastního bydlení bylo to, že žadatelé nesměli vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost. S žádostí o půjčku neuspěli ani nájemci družstevního bytu. Podmínkou pro získání peněz na pořízení nemovitosti bylo to, že nemovitost musela sloužit k trvalému bydlení a musela mít popisné číslo. Pouze evidenční číslo nestačilo. Majitelé nemovitostí mohli využít státní půjčku na rekonstrukci. Z úvěru bylo možné financovat pouze opravy vlastní nemovitosti, půjčku tedy nešlo využít například na rekonstrukci družstevního bytu.

Státní půjčka často nestačila
Na pořízení rodinného domu včetně pozemku bylo možné získat maximálně 3,5 milionu korun, nejvýše však 90 procent z pořizovací ceny nebo skutečných nákladů na výstavbu. V případě pořízení bytu byla maximální výše úvěru 3 miliony korun, nejvýše však 90 procent z ceny jednotky. Na modernizaci obydlí bylo možné získat úvěr od 50 000 do 750 000 korun.

„Státní půjčka na bydlení nestačí. Ceny nemovitostí v posledních třech letech výrazně rostly a na přelomu let 2021 a 2022 již dosáhly svého vrcholu. Většina zájemců musela řešila otázku, jak doplnit státní půjčku na bydlení. Dofinancování hypotékou bylo v tomto případě problematické, protože státní půjčka s sebou obnáší zástavu nemovitosti. A banky obecně nechtějí mít zástavu jako druhé v pořadí. Řešením často býval úvěr ze stavebního spoření, u kterého není vyžadována zástava nemovitosti,“ dodává Veronika Kráčmar Hegrová.

Státní půjčka na bydlení dávala smysl především v době nízkých základních úrokových sazeb. Bylo totiž možné získat úvěr s velmi nízkou úrokovou sazbou. Jednou z velkých nevýhod bylo zastropování maximální výše úvěru. Ne každému na pořízení vlastního bydlení nebo rekonstrukci stačila nižší částka. Vzhledem k cenám nemovitostí si většina zájemců o státní půjčku musela zajistit další zdroje financování jinde.

 


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...