JIC VENTURES investoval do společnosti GINA Software

Brno, 19. listopadu 2015 - Jihomoravské inovační centrum získává tříprocentní podíl v jihomoravské společnosti GINA Software. Jde o vůbec první investici dceřiné společnosti JIC VENTURES, jejímž cílem je finančně podporovat nadějné startupy. Investice pomůže GINA Software v expanzi na zahraniční trhy.

gina software

JIC dosud svým klientům nabízel půjčky, dceřiná společnost mu umožní přejít k investicím. Peníze budou směřovat do absolventů programů JIC. „Chceme využít toho, že tyto firmy, jejich zakladatele i management dobře známe, máme s nimi navázány kvalitní vztahy a podporujeme je při budování businessu,“ vysvětluje strategii finančního nástroje ředitel JIC a jednatel JIC VENTURES Jiří Hudeček.

Dlouhodobá vzájemná spolupráce stojí také za rozhodnutím směřovat první investici do společnosti GINA Software, která vyvíjí nástroje pro koordinaci hasičů, záchranářů, policie i dalších pracovníků. V minulosti firma prošla akcelerátorem JIC STARCUBE a postupně pokračovala v programech JIC MASTER i JIC PLATINN.

„Investice nám pomůže expandovat na zahraniční trhy, protože rozsah uplatnění našeho systému je široký,“ vysvětluje CEO GINA Software Zbyněk Poulíček a dokládá to na konkrétních příkladech: „Kontrakt s námi prodloužilo OSN, což jasně demonstruje funkčnost i kvalitu našeho řešení pro řízení a koordinaci rozvojových projektů a poskytovaní technické pomoci. Otevírají se nám tím také další možnosti spolupráce v rámci misí, kde OSN působí. S partnerem v Malajsii zase plánujeme komplexní dispečinkové řešení pro jeden z největších zábavních parků na světě.“

Zisky z investic bude JIC VENTURES vracet zpět do jihomoravského podnikatelského ekosystému „Trpělivě pracujeme na tom, aby se jižní Morava stala Silicon Valley České republiky. Dalším krokem na této cestě je JIC VENTURES, který vyhledá a zafinancuje nové inovativní projekty s vysokým potenciálem růstu. Dále tak zvýšíme atraktivitu Jihomoravského kraje pro investory, vytvoříme nová pracovní místa, a prosperující firmy potom přispějí svými daněmi i do veřejných rozpočtů – státu, kraji i městům a obcím,“ komentuje přínos investičního nástroje pro region hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

JIC VENTURES je druhá dceřiná společnost, kterou JIC založil. První byla v roce 2013 Intemac Solutions, která provozuje kompetenční centrum INTEMAC v Kuřimi, centrum nabízí výzkumné a vývojové služby pro strojírenské firmy z oblasti obráběcích strojů.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...