Vyznejte se v daňových změnách pro rok 2015!

Brno, 6. ledna 2015 - Daňové změny pro rok 2015 jsou pro poplatníky veskrze příznivé. Nejvíce si polepší rodiče předškolních dětí a vícečetné rodiny. Pracující senioři mohou opět uplatnit slevu na dani. Dlouho očekávanou novinkou je druhá snížená sazba DPH, otázkou však zůstává, zda ji pocítí i koncoví spotřebitelé, nebo jen firmy zatížené větší administrativou. Z pohledu poplatníka je jedinou negativní změnou zavedení stropů na paušální výdaje OSVČ.

danovy poradce danove poradenstvi brno dph novinky v danich

Pro rodiče školkovné a slevy na děti
Už za rok 2014 si uleví všichni rodiče, kteří měli své děti ve školkách a dalších pečujících předškolních zařízeních. „V daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele budou moci uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných příspěvků předškolnímu zařízení a v maximální výši 8 500 korun na jedno dítě,“ říká Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Lepší daňové zvýhodnění dále pocítí všechny rodiny s dvěma a více dětmi. Sleva na první dítě sice zůstává stejná jako letos ve výši 1 117 korun měsíčně, ale na druhé dítě už rodič získá o 200 korun navrch, a na třetí si polepší dokonce o 300 korun. Musí však zaměstnavateli sdělit, že slevu na první, druhé, třetí nebo další dítě uplatňuje.

„A to tím způsobem, že podepíše nový vzor č. 24 Prohlášení poplatníka k dani (takzvané růžové prohlášení), který je připraven na uplatnění slev na druhé, třetí a další dítě,“ podotýká Štarmanová. Pokud mají manželé například tři děti, z nichž první a třetí dítě studuje a prostřední studium již ukončilo, může jeden z manželů uplatnit slevu na první dítě a druhý z manželů si uplatní slevu na druhé dítě vztaženou na své třetí dítě. U druhého dítěte, které nestuduje, nárok nevzniká. Pokud by studovaly všechny tři děti, může si jeden z manželů uplatnit slevy i dvě. Slevy lze libovolně kombinovat a pořadí dětí je možné volit bez ohledu na jejich skutečné datum narození.

Pro seniory s vysokým příjmem zdanění důchodů
Od 1. ledna 2015 se v souvislosti se zdaněním starobních důchodů vrátila legislativa ke stavu, který platil do roku 2012. Pokud senior dosáhne dalšího zdanitelného příjmu mimo důchod vyššího než 840 tisíc korun za rok, zdanit bude muset i celý svůj starobní důchod. „Naopak loni zrušená a opět zavedená sleva na dani pro pracující důchodce, která u všech poplatníků činí 24 840 korun ročně, zůstává následující roky v platnosti,“ upozorňuje Štarmanová.

Pro živnostníky paušální stropy
Při srovnání všech velkých změn by se dalo říct, že jedinou novinkou v neprospěch daňových poplatníků je vytyčení stropů pro paušální výdaje pro všechny kategorie samostatně výdělečné činnosti. „Omezení výdajových paušálů se dotkne především živnostníků a řemeslníků, kteří dosud využívali neomezené paušály 60 a 80 procent. OSVČ, které danily příjmy z pronájmu 30procentním paušálem, a profese jako lékař, advokát, daňový poradce, které spadají pod 40procentní paušál, už své stropy dříve měly,“ dodává Štarmanová.

Nový limit pro nejvyšší, 80procentní paušál nyní činí 1,6 miliónu korun, pro 60procentní pak 1,2 miliónu korun, stanovená nejvyšší hranice vždy odpovídá příslušnému procentu z příjmů ve výši dvou miliónů korun.

Na co nezapomenout?
Nová je také povinnost pro fyzické osoby oznamovat finančnímu úřadu přijetí osvobozeného příjmu, který přesahuje pět miliónů korun. Oznámení musí učinit ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy 1. dubna nebo při spolupráci s daňovým poradcem 1. července následujícího roku, a to i v případě, že nemá povinnost podávat přiznání k dani z příjmů. „Pokud tak neučiní, hrozí fyzické osobě pokuta ve výši daně, tedy 15 procent z tohoto příjmu. Oznamovací povinnost se bude vztahovat pouze na příjmy od 1. ledna 2015,“ podotýká Blanka Štarmanová.

Změny pro plátce DPH
Zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 procent se vztahuje na léky, knihy a hudebniny a nezbytně nutnou dětskou výživu. „Obávám se ale, že většiny lidí jako spotřebitelů se zavedení nové sazby DPH téměř nedotkne. Teoreticky by mohlo vést ke snížení konečných cen, ale obchodníkům přibude administrativa a je pouze na nich, zda snížený odvod na DPH promítnou do snížení cen, nebo zvýší svůj zisk,“ míní Štarmanová.

Z pohledu firem se novinky v DPH dotknou především poskytovatelů elektronických služeb, telekomunikačních a vysílacích služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. U nich se nově stanoví místo plnění ve státě příjemce služby. „Prakticky to znamená, že při poskytování uvedených služeb nepodnikatelům v EU mají povinnost odvádět DPH v režimu takzvaného jednotného správního místa (Mini one stop shop), nebo se registrovat jako plátce DPH ve všech členských státech EU, do kterých je služba dodávána,“ dodává Blanka Štarmanová.

Medializované „kontrolní hlášení“ pro DPH, tedy soupisy daňových dokladů k jednotlivým položkám daňového přiznání, vstoupí v platnost až od 1. ledna 2016. „Kontrolní hlášení bude třeba podávat výhradně elektronicky, a to každý měsíc i v případě čtvrtletních plátců DPH. Elektronická evidence tržeb by měla být uvedena do praxe také až během roku 2016,“ uzavírá Štarmanová.

(red)


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...