Jak si snížit daňový základ? Vedou reklamní předměty či dary charitě

Brno, 2. prosince 2014 – Snaha o optimalizaci daní se na konci roku často dotýká i vánočních dárků. Jsou některé daňově uznatelné? Náklady na dětské hračky nebo domácí spotřebiče může podnikatel využít jen tehdy, pokud provozuje mateřskou školu, pediatrii nebo nový sporák skutečně postaví do firemní kuchyňky místo do vlastní domácnosti. Jinak riskuje vysvětlování finančnímu úřadu. Ideálním způsobem, jak si bezúhonně snížit základ daně před Vánocemi, jsou reklamní dárkové předměty a prospěšné dary na charitu.

ucetnictvi dane optimalizace

U odečítaných položek musí být podnikatel schopen prokázat jejich stoprocentní využití pro svůj byznys. Hračky nebo plazmová televize, které nesouvisejí s podnikáním, nelze zahrnout do účetnictví pod daňové náklady. „Samozřejmě existují případy, kdy je možné doložit i nákup hraček, například u dětského lékaře nebo ve firmě zajišťující hlídání dětí, ale pokusy o odečtení domácích spotřebičů, když ani neexistuje firemní kuchyňka, jsou pro finanční úřad velmi podezřelé,“ míní daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

Aby šly například dárky klientům bez problémů do daní zahrnout, musí jít o reklamní nebo propagační předměty v hodnotě do 500 korun za kus. „Měly by být opatřeny jménem společnosti, ochrannou známkou nebo názvem propagovaného zboží či služby. Pokud jejich hodnota nepřesahuje 500 korun a nejsou kromě neperlivého vína předmětem spotřební daně, jsou daňově uznatelným nákladem,“ popsala Blanka Štarmanová. Z obecné praxe daňových poradců vyplývá, že dárky v podobě vín, diářů, flash disků a dalších drobností dává svým obchodním partnerům k Vánocům více než 90 procent firem.

Od základu daně je také možné odečíst dar na veřejně prospěšné účely. Fyzická osoba si může odečíst nejvýše 15 procent ze základu daně pod podmínkou, že se jde o dary na veřejně prospěšné účely, které v úhrnu přesahují částku 1000 korun nebo alespoň dvě procenta základu daně. Právnická osoba si může odečíst nejvýše 10 procent ze základu daně, pokud splňuje podmínku, že jde o dar na veřejně prospěšné účely, který každý jednotlivě přesahuje částku 2000 korun.

Podle zkušeností daňové poradkyně Blanky Štarmanové si díky příspěvkům na veřejně prospěšné účely snižuje základ daně každý pátý podnikatel, který dosáhl zisku. Mezi nejoblíbenější charitu patří dary školám, dětským sportovním oddílům a nemocnicím.
„Pro daňové účely je pak třeba doložit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. U veřejných sbírek stačí odeslání daru prokázat výpisem z banky, kde je uvedeno číslo účtu veřejné sbírky. Na základě těchto dokumentů se uplatní odečet od základu daně v daňovém přiznání. Dárce zaměstnanec je předloží ve své mzdové účtárně, pak bude dar zohledněn v ročním zúčtování,“ vysvětlila Štarmanová.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...