Investice do vzdělání se mnohonásobně vrátí

Brno, 10. ledna 2013 - Státní, nebo soukromá škola? Dilema, které každým rokem řeší řada rodičů a studentů. Správný výběr střední či vysoké školy často zásadně rozhoduje o budoucnosti života i kariéře každého z nás. Jak ovšem ukazují statistiky, na prestižní gymnázia či vybrané fakulty univerzit bývá mnohonásobný přetlak uchazečů a studium bývá dopřáno pouhému zlomku z nich.

Vzdelani250

Pokud se tedy nechcete smířit se studiem méně náročného, sice zajímavého, ovšem v praxi těžko uplatnitelného oboru, nabízí se ještě jedna možnost. Studium na soukromé škole. A jak potvrzují odborníci, lidí, kteří jsou ochotni za kvalitní studium zaplatit ať už na střední, nebo vysoké škole, rozhodně neubývá. Ostatně v zahraničí je tato praxe dlouholetým standardem.

„Zcela určitě je stále více lidí, kteří si uvědomují, že prostředky vložené do vzdělání patří mezi nejlepší investice vůbec. A to platí dvojnásob u kvalitní školy," potvrzuje Marek Jeleček, zástupce ředitele EKO GYMNÁZIA BRNO.

Podle něj také motivace k výběru soukromé školy nespočívá pouze v počtu volných míst na státních gymnáziích. „Jde spíše o šíři nabídky a možnost individuálnějšího přístupu ke studentům. V tomto ohledu soukromé školy nabídku velmi vhodným způsobem doplňují, což je pro rodiče a hlavně pro žáky jistě velkým přínosem," doplňuje Jeleček. Co se týče výše školného, kterou jsou rodiče ochotni akceptovat, ta je podle něj velmi individuální. „Na EKO GYMNÁZIU BRNO je jeho výše stanovena na 16 900 Kč ročně," dodává Jeleček s tím, že za tuto částku mohou studenti počítat s vynikající úrovní výuky jazyků, zejména ruštiny a angličtiny, propracovanou ekologickou výchovou, nadstandardním vybavením školy technikou, wi-fi připojením v celé budově či rozsáhlými mimoškolními aktivitami.

„Prostředky vložené do vzdělání platí mezi nejlepší investice vůbec"

Stejně jako u soukromých středních škol neklesá zájem studentů ani u škol vysokých. „Za posledních deset let počet studentů na soukromých vysokých školách výrazně vzrostl. V současné době se pohybuje okolo 15 % všech vysokoškolských studentů. Soukromé školy se snaží oslovit uchazeče kvalitním personálním zabezpečením studia, moderním technickým zázemím a v neposlední řadě také vstřícnou komunikací v průběhu studia," tvrdí David Král, prorektor pro vzdělávací činnost na brněnské AKADEMII STING.

A jak vybrat a poznat tu pravou? „Zvolit objektivní kritéria pro hodnocení kvality školy není snadné. V AKADEMII STING je tím zásadním kritériem úspěšný absolvent, který je schopen se uplatnit na pracovním trhu a který využije nabyté znalosti a dovednosti v praxi. Praktické uplatnění našich absolventů je téměř stoprocentní," upozorňuje Král s tím, že právě volba vhodného oboru a propojení s praxí hraje při výběru vysoké školy klíčovou roli.

„Nabízíme bakalářské a navazující magisterské studium v ekonomických oborech. Usilujeme o přípravu kvalifikovaných ekonomů s velmi dobrou právnickou orientací, kteří se mohou uplatnit v kterékoliv soukromé i státní instituci nebo samostatně podnikat. Škola spolupracuje s mnoha subjekty, které nabízí studentům odbornou praxi v průběhu studia, což výrazně zvyšuje jejich možnosti praktického uplatnění po absolvování studia," podotýká Král s tím, že AKADEMIE STING nabízí studium jak v prezenční, tak i v kombinované formě. „Prezenční forma studia je doporučena každému uchazeči, v jehož časových možnostech je denně navštěvovat výuku. Kombinovanou formu studia navštěvují studenti, kteří zpravidla z pracovních důvodů prezenční formu studia absolvovat nemohou," uzavírá Král s tím, že věkové spektrum studentů je díky tomu velmi široké, od absolventů středních škol až po studenty v předdůchodovém věku. To více než názorně ilustruje, že investice do vzdělání se zkrátka vyplatí v každém věku!

Přehled vybraných brněnských soukromých škol

Střední školy:

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola
Mendlovo náměstí 1/3
www.skolskykomplex.cz

Osmileté, šestileté, čtyřleté a dálkové studium s úplnou profilací cizích jazyků, humanitních a přírodovědných předmětů.

Moravské gymnázium Brno, s. r. o.
Veveří 472/30
www.mgbrno.cz

Soukromé humanitní, umělecké, ekonomické a jazykové čtyřleté a osmileté gymnázium.

EKO gymnázium Brno, o. p. s.
Labská 269/27
www.eko-g.cz

Čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium se statutem přidružené školy UNESCO.

Gymnázium Globe, s. r. o.
Bzenecká 4226/23
www.gymglobe.cz

Čtyřleté, šestileté a osmileté studium zaměřené na vzdělávací program Globe.

Vysoké školy:

AKADEMIE STING, o. p. s.
Stromkova 114/1 a Pod nemocnicí 25
www.sting.cz
akademie[a]sting.cz
Tel.: 545 222 801–2

Akreditované studijní programy: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Právní specializace a Ekonomika a management.

Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona, s. r. o.
Masná 229/34
www.fdyson.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o.
Bosonožská 381/9
www.hotskolabrno.cz

Bakalářské vzdělání v managementu hotelnictví a cestovního ruchu.

Panevropská vysoká škola
Táborská 1297/185
www.paneurouni.cz

Úplné VŠ vzdělání právně-ekonomického zaměření.

Vysoká škola NEWTON College
Rašínova 103/2
www.newtoncollege.cz

Podnikání a management se zaměřením na praxi.

Rašínova vysoká škola, s. r. o.
Šámalova 1477/60
www.ravys.cz

Bakalářské studium právně-ekonomického zaměření.

B. I. B. S., a. s.
Lidická 960/81
www.bibs.cz

Ekonomicko-manažersky a právnicky orientované studijní programy.


Kryštof Turek

Vyšlo v Brno Business & Style


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...