Masarykova univerzita buduje unikátní superpočítačové kapacity pro vědce

Brno, 9. května 2011 (MEDIAFAX) - Nové počítačové centrum pro zpracování vědeckých dat a související výzkum v oblasti informačních technologií zřídí během roku Masarykova univerzita v Brně. V pondělí to uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

IT

Centrum CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) bude podle ní poskytovat výpočetní a úložné zdroje v reálném čase, přizpůsobující se potřebám vědců z celého Česka i ze zahraničí. Na vybavení centra supervýkonnou výpočetní technikou získala univerzita 130 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Poskytnutí dotace už schválilo ministerstvo školství. Budování unikátní počítačové kapacity začne podle Fojtové v květnu a potrvá až do roku 2013.

"Nasazení nejnovějších technologií a unikátního softwaru v kombinaci s datovými úložišti umožní maximálně efektivní využití výpočetní kapacity. Na rozdíl od existujících superpočítačových center, která jsou vhodná pro dlouhodobě připravované úkoly, budeme schopni pružně reagovat i na aktuální potřebu vědeckých výpočtů, které nemohly být předem naplánovány," uvedl ředitel centra Luděk Matyska. Nově vyvíjené nástroje totiž podle něj dovolí přerušit práci na dlouhodobých výpočtech a věnovat se krátkodobě řešením akutním úloh a výpočetním experimentům.

Centrum CERIT-SC vzniklo transformací Superpočítačového centra Brno při Ústavu výpočetní techniky MU a v současnosti disponuje servery a propojenými počítači s 550 procesory a 150 terabajty (150 tisíc gigabajtů) úložného prostoru, propojenými vysokorychlostní lokální sítí. Projekt CERIT Scientific Cloud umožní postupný nákup výrazně výkonnější výpočetní techniky i s ní propojených rozsáhlých datových úložišť. Ta budou sloužit nejen pro ukládání, sdílení, distribuci a zpracování vědeckých dat, ale i pro jejich dlouhodobou archivaci. Od druhé poloviny roku 2013 bude centrum CERIT-SC disponovat více než třemi petabajty (tři miliony gigabajtů) úložné kapacity a výpočetními servery s třemi tisíci procesory. Kapacity centra CERIT-SC budou zapojeny do národní a mezinárodní infrastruktury.

Centrum CERIT-SC se orientuje na koncové uživatele a konkrétní výzkumné skupiny, s nimiž pokračuje v existující nebo navazuje novou výzkumnou a vývojovou spolupráci. Pro uživatele nově zřídí fórum, které bude fungovat jako poradní orgán, jenž bude garantovat úzkou integraci rozvoje centra s plány výzkumných skupin tak, aby se více podílely na rozvoji služeb a nástrojů e-infrastruktury.

Jiří Nováček

Související články: