Město žádá a dostává dotace z evropských fondů

Brno, 8. dubna 2024 - Brněnští radní se na svém posledním zasedání věnovali celkem šesti různorodým projektům, kterých se týkají evropské dotace. Čtyři body se zabývají posouzením projektu před podáním žádosti o podporu a dva se již týkají rozhodnutí o samotné dotaci. Všechny byly doporučeny zastupitelům na schválení.

dotace eu

„Příprava investičních projektů zahrnuje mnoho složitých kroků. V případě, že žádáme o podporu z evropských dotačních programů, je jedním z nich posouzení projektu. Důležitý je vždy soulad se strategickými dokumenty města, dále prověřujeme zajištěnost financování a přínos projektů,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „V rámci posouzení jsme se věnovali čtyřem projektům v celkové hodnotě 133,5 milionu korun, souhrnně bychom mohli dosáhnout na dotace ve výši 75,4 milionu korun. Další dva body představovaly již schválenou podporu v hodnotě 66,2 milionu korun na projekty s celkovými výdaji 146,1 milionu korun.“

Bazén Ponávka
Projekt se týká modernizace bazénové vany z roku 1980. Žádost se bude podávat Národní sportovní agentuře v rámci výzvy Regiony 2024. Celkové výdaje jsou vyčísleny na 16 mil. korun a podpora by mohla dosáhnout 10,5 mil. korun.

Stavební úpravy MŠ Štolcova 51
Cílem je vytvoření pasivní budovy jednotřídní mateřské školy pomocí energeticky úsporných opatření. Celkové výdaje jsou vyčísleny na 40,8 mil. korun a dotace z Operačního programu Životní prostředí může dosáhnout hodnoty 12,1 mil. korun.

Přírodní vzdělávací pointy v areálu Zoo Brno
Bude vybudováno několik učeben pod širým nebem pro vzdělávání větších skupin, díky tomu bude prostor věnovat se přírodovědným a environmentálním tématům v mimoškolním a zájmovém vzdělávání. Projekt spadá do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu č. 94 Další vzdělávání v rámci ITI. Jeho celková hodnota je 21 mil. korun a dotace se očekává 17,5 mil. korun.

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka
Žádost na podporu pořízení projektové dokumentace ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka, na kterou proběhla architektonická soutěž. Projekt spadá do výzvy č. 2 Příprava velkých projektů Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Národního plánu obnovy. Celková hodnota přípravy projektové dokumentace je 55,6 mil. korun, dotace 35 mil. korun.

Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3
Ministerstvo životního prostředí v rámci programu Životní prostředí poskytne dotaci v hodnotě 10,4 mil. korun na modernizaci technologií v kuchyni Magistrátu města Brna na Malinovského nám. Celý projekt má hodnotu 24,7 mil. korun.

Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa
Z Operačního programu Doprava bude financováno 6 světelných signalizačních zařízení včetně kamerového dohledu a preference MHD (Pisárky – Antonína Procházky, Černovická – Černovické nábřeží, Gajdošova – Táborská, Hladíkova – Masná, Svatoplukova – Rokytova, Kníničská – Veslařská) a nová výstavba 3 světelných signalizačních zařízení (Osová – Pod Nemocnicí, Obřanská – Wágnerova, Přístavní – Obvodová). Celkové výdaje projektu jsou 121,4 mil. korun a dotace má hodnotu 55,8 mil. korun.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...