ÚOCHB, CERGE-EI a ECON MUNI nově spolupracují na biomedicínském a ekonomickém výzkumu

Brno, 23. ledna 2024 - Podpisem memoranda o spolupráci mezi Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR, Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI) Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity (ECON MUNI) vznikla 22. ledna nová odborná platforma, která bude spojovat přírodní a společenské vědy v biomedicínské oblasti.

memorandum zdroj muni

Slavnostním podpisem v Praze zahájily svou spolupráci na Platformě pro biomedicínský a ekonomický výzkum tři vědecké a akademické instituce zastupující přírodní a společenské vědy. Cílem Platformy je podpořit aktivity zahrnující vědeckou spolupráci, komunikaci k odborné a laické veřejnosti, a podporu veřejné debaty o otázkách vyžadujících mezioborovou expertízu. Mezi ty patří například virologie, mikrobiologie, biostatistika, ekonomie zdravotnictví, behaviorální ekonomie, sociologie, epidemiologie a další.

Nově vzniklá Platforma pro biomedicínský a ekonomický výzkum bude během následujících let podporovat analýzy, odborné semináře, kulaté stoly, přednášky zahraničních expertů a další aktivity pod záštitou všech tří zapojených institucí: ÚOCHB, CERGE-EI a ECON MUNI. Mezi vybraná témata, kterým se budou spolupracovníci platformy věnovat, patří antibiotická resistence, socioekonomické determinanty zdraví a organizace péče, zdravotní gramotnost související s očkováním, a další.

„Česká republika potřebuje investice do odborných kapacit, které nám pomohou čelit budoucím výzvám ve zdravotnictví a dovolí nám lépe využívat nejnovější biomedicínské inovace, např. inovativní léčbu a moderní diagnostické nástroje. Vnímám Platformu jako skvělou příležitost pro navázání mezioborové spolupráce a propojení veřejného a akademického sektoru”, řekl děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek.

Koordinátorem platformy je Jakub Hlávka, Ph.D., ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) na Masarykově univerzitě, který bude spolupracovat s prof. Janem Konvalinkou z ÚOCHB a prof. Štěpánem Jurajdou z CERGE-EI na strategickém řízení platformy.

Zdroj: MUNI, foto: Tomáš Belloň


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...