Město podporuje příchod 20 špičkových zahraničních vědců

Brno, 13. února 2023 - Dvacítka špičkových zahraničních odborníků může zamířit do Brna a Jihomoravského kraje. Dostanou příležitost zapojit se do fungování místní vědecké komunity, a to díky projektu ENhancing REsearch CApacity in MOravia (EnReCaMo). Ten nedávno podpořili brněnští radní.

vedec strojar mikroskop

Projekt má sloužit jako platforma pro generování a sdílení znalostí. Počítá se zapojením partnerů z průmyslové a aplikační sféry, prostřednictvím kooperativního výzkumu a práce s komunitou tak usiluje o prosazování principů otevřené vědy. Podle předpokladů by měl odstartovat v roce 2024, potrvá 5 let. Inovacím se výzkumníci budou věnovat po dobu 12–36 měsíců. Plánovaný rozpočet projektu je 4,066 milionu eur, financování je rozděleno tak, že dvě třetiny částky poskytne Evropská komise a třetinu Jihomoravský kraj.

„Příchod špičkových vědců ze zahraničí vnímáme jako přínos pro Brno. Mohou rozvíjet svou vědeckou kariéru na místních univerzitách a na pracovištích brněnských vědecko-výzkumných center. Zvýší se tak kvalita místních výzkumných aktivit a přispěje to k rozvoji místních kapacit. Projekt má ambici navázat na další příklady podpory vědy a výzkumu ve městě, zejména na stipendijní program pro nadané mladé vědce Brno Ph.D. Talent, který město financuje již od roku 2009. Každoročně tak 25 nadějných mladých vědců získá stipendia ve výši 330 000 korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Brno dlouhodobě investuje do inovativního podnikání, podpory talentů či výzkumu a vývoje, ročně je to již 120 milionů korun. Zaměřujeme se na podnikání a start-upy založené na výzkumu a vývoji, na popularizaci a komunikaci vědy, přilákání a udržení talentů nebo na aplikovanou vědu a chytrá řešení pro město. Podpora nového projektu EnReCaMo na zlepšení výzkumné kapacity systematicky zapadá do této dlouhodobé strategie,“ doplnila uvolněná zastupitelka pro inovace a spolupráci s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Nositelem projektu EnReCaMo je JCMM (původně Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu), specializované neziskové zájmové sdružení právnických osob působící v Jihomoravském kraji. Jsou do něj zapojeny Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární univerzita Brno, dále pracoviště Akademie věd ČR a pracoviště se statutem veřejné výzkumné instituce. Město Brno dnes deklarovalo podporu projektu a zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky. Tímto krokem mu nevzniknou žádné závazky ani finanční náklady.

Ambicí projektu EnReCaMo je navázat na úspěšný program SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers), který v Jihomoravském kraji probíhal v letech 2009–2020. Jeho cílem bylo lákání špičkových vědců ze zahraničí, kteří chtěli spolupracovat s jihomoravskými výzkumnými institucemi na projektech v oblasti technických, lékařských a přírodních věd po dobu 1 až 3 let. Vědec získal příspěvek na životní náklady, výzkum a vzdělávací aktivity a případně i na přesun svých rodinných příslušníků. Programem prošlo 71 odborníků. Přibližně polovina z těch, kteří grant získali, našla po jeho ukončení uplatnění v Jihomoravském kraji.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...