Brno chce opět podpořit zelené střechy a zachytávání dešťové vody

Brno, 3. listopadu 2022 - Rada města Brna doporučila zastupitelům, aby schválili poskytnutí dotací na podporu vytváření zelených střech a využití srážkové vody. Oba ekologické projekty mají v Brně již několikaletou tradici. V případě využití dotačního programu Podpora využití srážkové vody přijal Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna za letošek 23 řádně podaných žádostí, z nichž po kontrole formálních i dalších náležitostí a dodržení pravidel hodlá rada doporučit ke schválení 8. Město je podpoří částkou 144 000 korun. Zachycenou dešťovou vodu mohou lidé vhodně využít například pro zalévání zahrad.

travnik

„Zejména v dnešní době, kdy již pociťujeme následky úbytku vody, je důležité chovat se v tomto směru úsporně. Město Brno proto podporuje účelné využívání dešťové vody, které je snadným a účinným nástrojem, jak tento problém pomoci řešit,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Program Podpora tvorby zelených střech byl poprvé vyhlášen v roce 2019. Nejčastěji zelené střechy vznikaly na rodinných domech a zpravidla byly osázené suchomilnou vegetací. Ta totiž dokáže snášet i extrémní podmínky, jako je vítr či nedostatek vláhy a živin.

„Mezi problémy moderních měst patří boj s vedrem a suchem. Oba aspekty řeší dostatečné množství vegetace, která v létě snižuje okolní teplotu a zároveň udržuje potřebnou vlhkost. Program Podpora tvorby zelených střech je tak jednou z odpovědí města Brna na klimatické změny. V minulých letech byl velmi oblíbený a já věřím, že o něj bude zájem i nadále,“ uvedl náměstek primátorky Jaroslav Suchý.

Rada doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit na zelené střechy dotaci ve výši 2 415 000 korun.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...