Brno chce opět podpořit zelené střechy a zachytávání dešťové vody

Brno, 3. listopadu 2022 - Rada města Brna doporučila zastupitelům, aby schválili poskytnutí dotací na podporu vytváření zelených střech a využití srážkové vody. Oba ekologické projekty mají v Brně již několikaletou tradici. V případě využití dotačního programu Podpora využití srážkové vody přijal Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna za letošek 23 řádně podaných žádostí, z nichž po kontrole formálních i dalších náležitostí a dodržení pravidel hodlá rada doporučit ke schválení 8. Město je podpoří částkou 144 000 korun. Zachycenou dešťovou vodu mohou lidé vhodně využít například pro zalévání zahrad.

travnik

„Zejména v dnešní době, kdy již pociťujeme následky úbytku vody, je důležité chovat se v tomto směru úsporně. Město Brno proto podporuje účelné využívání dešťové vody, které je snadným a účinným nástrojem, jak tento problém pomoci řešit,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Program Podpora tvorby zelených střech byl poprvé vyhlášen v roce 2019. Nejčastěji zelené střechy vznikaly na rodinných domech a zpravidla byly osázené suchomilnou vegetací. Ta totiž dokáže snášet i extrémní podmínky, jako je vítr či nedostatek vláhy a živin.

„Mezi problémy moderních měst patří boj s vedrem a suchem. Oba aspekty řeší dostatečné množství vegetace, která v létě snižuje okolní teplotu a zároveň udržuje potřebnou vlhkost. Program Podpora tvorby zelených střech je tak jednou z odpovědí města Brna na klimatické změny. V minulých letech byl velmi oblíbený a já věřím, že o něj bude zájem i nadále,“ uvedl náměstek primátorky Jaroslav Suchý.

Rada doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit na zelené střechy dotaci ve výši 2 415 000 korun.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...