Brno plánuje podpořit programy v oblasti zdraví 5,5 miliony korun

Brno, 28. července 2022 - Rada města Brna pro příští rok schválila vyhlášení dotačních programů na podporu rodinné politiky, na zdravotnické služby, prevenci domácího násilí a také na neformální péči. Žádosti bude možné podávat během října letošního roku.

dite lekar rodina

Na podporu rodinné politiky je plánována částka 4 358 000 korun. „Účelem tohoto programu je podpora fungování rodiny a realizaci rodinné politiky města Brna. Jedná se například o služby preventivního a podpůrného charakteru, jako je posilování a usnadňování partnerského soužití, slučitelnost rodiny a zaměstnání, podpora aktivit v oblasti zdraví nebo zájmové, sportovní a dobrovolnické činnosti či podpora vzdělávání seniorů. Tuto dotaci bude také možné využít na vzdělávací akce o rodině či preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a podobně. Na jeden projekt bude možné získat dotaci od 10 do 200 tisíc korun,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Zdravotnické služby na území Brna má město v úmyslu podpořit částkou 400 000 korun. „Tato podpora směřuje na zajištění činnosti zdravotnických služeb, které v Brně nefungují vůbec nebo v nedostatečné míře. Na jeden projekt půjde od 10 do 100 tisíc korun,“ řekl Petr Hladík.

Prevence násilí v rodině by měla být podpořena částkou 370 000 korun. „Tuto dotaci bude možné využít například na řešení krizových situací nebo na právní poradenství včetně zastupování klientů u soudu a podobně. Na jeden projekt je vyčleněno 10 až 100 tisíc korun,“ doplnil Petr Hladík.

Na podporu neformálních pečovatelů město plánuje vyčlenit 300 000 korun. „Peníze bude možné získat například pro osoby pečující o člena rodiny se zdravotním postižením či seniora, na poskytování poradenství a podpory pečujícím, kteří se starají o své handicapované blízké, ale také na osvětově-vzdělávací aktivity či propagační materiály zaměřené na neformálně pečující osoby. Nezapomínáme ani na podporu pozůstalých. Dotace na jeden projekt činí 10 až 100 tisíc korun,“ dodal Petr Hladík.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...