Brněnské spolky dětí a mládeže i další organizace si rozdělí téměř 15 milionů

Brno, 26. července 2022 - Rada města Brna schválila na příští rok dotační programy na rozvoj mladých studentů zapojených do projektu DofE, na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a také na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas. Žádosti bude možné podávat během října letošního roku.

deti lanova draha

Na neformální vzdělávání pro mladé lidi ve věku 13–24 let, zajišťované školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží, které jsou zapojeny do programu The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, poskytne Brno celkem 200 tisíc korun. „Dotaci lze využít na úhradu jednorázového poplatku za členství v DofE, na nákup materiálního vybavení a také na odměny zapojeným pedagogům. Na jeden projekt je možné získat dotaci od 10 do 80 tisíc korun,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže město podpoří částkou 12,5 milionu korun. „Podpora je směřována na zajištění činnosti brněnských organizací dětí a mládeže, a to materiálního vybavení, provozu a údržby kluboven, areálů a základen a samozřejmě také pravidelných volnočasových aktivit, ať už víkendových, či prázdninových pobytů, jednorázových akcí nebo mezinárodních výměn. Výše dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí od 10 do 200 tisíc korun,“ upřesnil Jaroslav Suchý.

Na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas jsou vyhrazeny 2 miliony korun. „Dotaci ve výši 40 až 200 tisíc korun na jeden projekt je možné využít na různé stavební úpravy, opravy, rekonstrukce či modernizace nebo také na pořízení movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok,“ dodal Jaroslav Suchý.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...