Masarykova univerzita otevírá přijímací řízení pro ukrajinské studenty

Brno, 27. dubna 2022 - Ukrajinští studenti, kteří uprchli ze své země před ruskou agresí, si mohou podávat přihlášky do přijímacího řízení na jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity.Toto mimořádné přijímací řízení je určeno pouze pro studenty z Ukrajiny, kteří mají přidělenou dočasnou ochranu podle zákona č. 65/2022 Sb.

univerzita studentka muni

Přihlášky lze podávat od 15. dubna 2022 do 31. května 2022. Studenti z Ukrajiny mohou své předchozí vzdělání doložit jednoduše čestným prohlášením, navíc jsou osvobozeni od všech poplatků spojených s přijímacím řízením.

„Reagujeme na válečnou situaci, kdy k nám přicházejí lidé, kteří utíkají ze své země, aby si zachránili holý život. A takto výjimečná situace si žádá mimořádný přístup a řešení. Od vypuknutí konfliktu se snažíme pomáhat, jak můžeme. Jsme flexibilní a vstřícní v každém aspektu. Už dříve jsme deklarovali, že jsme připraveni přijmout až tisíc Ukrajinců v rámci celé univerzity. V tuto chvíli registrujeme zájem o studium na Masarykově univerzitě od více než pětistovky lidí,“ vysvětluje rektor univerzity Martin Bareš.

Masarykova univerzita je připravena pomoci uchazečům a novým studentům také s jazykovou bariérou. Připravila pro ně systém intenzivních kurzů češtiny, které budou k dispozici každému studentovi v různé míře pokročilosti a délce trvání. Jednotlivé fakulty MU budou – dle svých rozhodnutí o podobě přijímacího řízení – převážně vyhodnocovat motivační dopisy, konat individuální pohovory a brát ohled na předchozí studium na Ukrajině.

„Tvorba celého procesu tohoto přijímacího řízení byla velice dynamická a intenzivní. Museli jsme brát ohled na spoustu aspektů, ať už u takzvaných pomaturitních studentů, tak u těch, kteří už na vysoké škole studují. Už během přijímání přihlášek se snažíme o jednotlivých uchazečích zjistit co největší množství potřebných informací. Snažíme se dopředu zjistit i takové detaily, zda budou potřebovat naše ubytování, nebo i další podporu například v podobě stipendií. Novinek vztahujících se k současné situaci je opravdu hodně,“ dodává Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity.

Zdroj: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...