SAKO Brno už rok provozuje jedinečné absorpční tepelné čerpadlo

Brno, 18. ledna 2022 – V zařízení na energetické využívání odpadů, provozované městskou společností SAKO Brno, funguje již více než rok unikátní absorpční tepelné čerpadlo, které dokáže zpracovat teplo vznikající během procesu činnosti spalovenských kotlů.

teplo tepelne cerpadlo

„Jeho unikátnost spočívá – zjednodušeně řečeno – v tom, že umí zbytkové teplo z chlazení generátoru a ložisek turbíny, které se dosud nevyužívalo, transformovat na teplotu, vhodnou k vytápění. Právě díky využití odpadního tepla je čerpadlo schopné dosáhnout hranice účinnosti přes 165 %,“ vysvětluje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Absorbční tepelné čerpadlo pracuje ve dvou režimech. První režim je určen pro posílení výroby elektřiny. Tepelné čerpadlo díky své činnosti šetří páru na výrobu tepla, takže parní turbína může vyrobit více elektřiny. V tomto módu loni pracovalo tepelné čerpadlo cca 6 500 hodin a vyrobilo 1 050 MWh elektřiny. Pokud je ze strany města potřeba dodat více tepla do systému centrálního zásobování, což je typicky v průběhu topné sezóny, navyšuje se maximální výkon obou kotlů o výkon tepelného čerpadla. V minulé topné sezóně takhle tepelné čerpadlo pomáhalo 700 provozních hodin a do sítě centrálního zásobování dodalo 1 700 GJ tepla.

„Instalace absorpčního tepelného čerpadla se ukázala jako krok správných směrem. Nad stávající výkon obou našich kotlů vyrobilo za rok provozu 1 050 MWh elektřiny a do soustavy zásobování teplem dodalo 1 700 GJ za rok tepla navíc. Energie, která doposud zůstávala nevyužita, tak mohla pokrýt roční spotřebu zhruba 450 brněnských domácností,“ doplňuje Filip Leder. Návratnost 14 milionové investice odhaduje Filip Leder na šest až sedm let. „Letošní úspory díky činnosti absorpčního čerpadla přesáhly 1,5 milionu korun a až bude tepelné čerpadlo využívat odpadní teplo z nové protitlaké turbíny, dojde k dalšímu navýšení jeho výkonu, “ přibližuje.

Brněnské zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO SAKO Brno), je jedním ze čtyř zařízení v republice, které umí energii z odpadu přeměnit na teplo a elektrickou energii. V roce 2020 vyrobilo brněnské ZEVO z 241 tisíc tun odpadu 2,5 milionu gigajoulů tepla a téměř 65 tisíc megawatthodin elektrické energie. Provozem ZEVO pokrývá SAKO Brno jednu třetinu spotřeby tepelné energie a teplé vody v Brně.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...