V Brně díky ekodotaci vyroste 21 nových zelených střech

Brno, 11. listopadu 2021 - Zeleň na střechách je nejen esteticky zajímavým prvkem, ale také posiluje udržitelnost životního prostředí a pomáhá s ochlazováním okolního prostoru. Proto město Brno dlouhodobě podporuje vznik zeleně na střechách pomocí stejnojmenné dotace. V letošním roce se podpory dočkalo celkem 73 projektů. Brněnští radní nyní přislíbili dotaci 21 žadatelům v programu Podpora vytváření zelených střech.

zelena strecha

Program Zeleň střechám! v Brně funguje od roku 2019. Letos splnilo podmínky pro získání dotace celkem 73 projektů. Do tohoto dotačního programu se můžou zájemci hlásit po většinu roku, a tak probíhá schvalování žádostí pravidelně. Dnes radní schválili poslední skupinu tohoto roku. „Po kontrole všech náležitostí spojených s dotacemi jsme podpořili celkem 21 projektů, těm jsme dnes udělili příslib financování. Částka vyčleněná na těchto 21 zelených střech je 4 528 000 korun a v letošním roce je celková částka určená na nové zelené střechy 15 586 000 korun,“ popsal první náměstek primátorky Petr Hladík.

Částka bude vyplácena jednotlivým žadatelům ex post, poté co předloží závěrečnou zprávu obsahující mimo jiné vyúčtování a fotodokumentaci. Na zhotovení zelené střechy nyní běží lhůta v délce 18 měsíců od vydání příslibu.

Od roku 2019, kdy proběhla první výzva na zelené střechy, bylo zrealizováno 165 projektů, na které Brno poskytlo celkem 24 058 000 korun. První rok získalo příslib dotace 105 žádostí, z nichž bylo ten rok realizováno 22 ve výši 2,5 milionu korun. (Zeleň na střechách může vznikat až do 18 měsíců po příslibu dotace, takže mnoho z projektů se uskuteční v delším časovém horizontu a jeden rok alokované prostředky můžou být reálně vyplaceny až v třetím roce po schválení dotace.) V roce 2020 byly finance přislíbeny 99 projektům a realizováno jich bylo 72 za 10 milionů korun a v letošním roce příslib dotace obdrželo 73 projektů a realizováno prozatím bylo 71 za 11,5 milionu korun.

Zelené střechy přinášejí tepelnou stabilitu budově. Rostlinná vrstva pomáhá ochlazovat dům v létě a naopak tvoří nezanedbatelnou izolační vrstvu v zimním období. „Trvalou udržitelnost jsme si vytyčili už v akčním plánu #PripravBrno, který směruje město ke snížení emise oxidu uhličitého do roku 2030 o 40 %. Do této iniciativy se může připojit každý obyvatel a ekologické dotace patří mezi ústřední části tohoto plánu podporujícímu udržitelnost v Brně. Zelená střecha může být zbudována jak na novostavbě, tak i při rekonstrukci na starší budově. Zároveň nezáleží na tom, zda je dům bytový, rodinný nebo slouží-li budova třeba jako garáž. Minimální plocha budoucí střechy je 10 m² a maximální 1 000 m², takto velkou střechu jsme podpořili poprvé letos, a to hned v několika případech. Druhá takto velká zelená střecha vznikne na komplexu garáží na Trnité,“ doplnil Petr Hladík.

Po zbudování zelené střechy pokračují povinnosti žadatele o dotaci ještě fotografickou dokumentací výsadby po dobu pěti let. Maximální výše dotace na 1 m² činí 1 400 korun, nad rámec této částky jsou hrazeny výdaje spojené s pořízením statického posudku, a to až do výše 10 000 korun.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...