Brno na Sochorově otevře největší sběrné středisko odpadu ve městě

Brno, 22. května 2021 - Od pondělí se v brněnských Žabovřeskách na ulici Sochorova otevře nové sběrné středisko odpadu. S manipulační plochou 1 600 m², 19 kontejnery pro různé druhy odpadu, ReUse a ReNab centrem bude patřit k největším a nejlépe vybaveným v kraji.

recyklacni stredisko recyklace

„Investiční náklady na zprovoznění největšího sběrného střediska v Brně dosáhly výše 8,3 milionu Kč, přičemž 85 % financí město vyčerpalo z evropského Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Předpokládáme, že ročně pomůže vytřídit téměř tisíc tun nepotřebného odpadu od občanů města Brna,“ oznámil Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna.

Sběrné středisko Sochorova nahrazuje předchozí středisko na téže ulici, které bylo už od počátku koncipováno jako provizorní. „Stávající středisko doslouží v normálním režimu během tohoto týdne, v neděli se jeho vybavení přesune do nového střediska, aby nové sběrné středisko mohlo otevřít již v pondělí. Veřejnost tak nepřijde ani o den provozu služby sběrného střediska,“ zdůrazňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Během stavebních prací, které začaly loni v srpnu, bylo místo zbaveno náletových dřevin, rekultivováno a zpevněno. „V bezprostředním okolí střediska jsme vysadili 34 nových stromů, zejména javory, duby, lípy a jilmy. Oplocení sběrného střediska necháme obrůst popínavými rostlinami,“ přiblížil Filip Leder.

Do nového střediska na ulici Sochorova budou občané odevzdávat odpad bezplatně. Bude zde 19 míst pro sběr odpadu, z toho 9 velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery na sklo (včetně tabulového), kontejnery na PET, kartony a hliníkové nápojové obaly, na papír, kov a objemný odpad, na bioodpad ze zahrádek i nebezpečný odpad. Středisko sběrného odpadu Sochorova je koncipováno také pro zpětný odběr elektrozařízení, pneumatik a použitého kuchyňského oleje. Jako sedmé v Brně zde bude centrum ReUse a ReNab, do nichž je možné přinést funkční zařízení a vybavení domácností.

Na území města Brna je v současné době 37 sběrných středisek odpadu. Těsně před dokončením je další sběrné středisko v Židenicích na Lazaretní ulici, které bude výměrou zhruba o třetinu menší než středisko na ulici Sochorova. Otevře se v průběhu června.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...