I v roce 2021 nabídne město podporu zeleným střechám a zachytávání srážek

Brno, 10. prosince 2020 – Brněnští radní schválili aktualizované znění dotačních programů „Podpora využití srážkové vody“ a „Podpora vytváření zelených střech“ pro rok 2021. Obě výzvy, které doznaly jen drobných, převážně administrativních změn, budou žadatelům otevřeny od 1. února do 31. října 2021.

voda dest zelena strecha

Poprvé byly dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech vyhlášeny v květnu 2019. O tom, že dobře a efektivně fungují, svědčí narůstající počet žadatelů i jejich spokojenost.

„Oběma programy, které reagují na současné změny klimatu, na současné trendy v oblasti ochrany životního prostředí, a hlavně také na poptávku Brňanů, město efektivně rozvíjí systém dotační podpory environmentálních projektů. Na podporu využití srážkové vody v roce 2019 Odbor životního prostředí přijal a schválil 19 žádostí a vyplaceno bylo 307 tisíc Kč, v roce 2020 bylo vyplaceno 822 tisíc Kč 45 žadatelům. Co se týká podpory vytváření zelených střech, v roce 2019 na ni město vyčlenilo 19,5 milionu a letos 19 milionů. Loni možnosti využilo 105 zájemců a na území města tak vzniklo 22 nových zelených střech. Letos bylo uděleno dalších 99 příslibů za 17 494 000 a dokončit se podařilo 72 projektů," uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Pro rok 2021 je z rozpočtu města Brna na program ‚Podpora využití srážkové vody‘ alokován 1 000 000 Kč. V dotačním programu ‚Podpora vytváření zelených střech‘, na který je pro rok 2021 opět alokováno 19 milionů Kč, byla v návaznosti na dotazy žadatelů doplněna dvě kritéria. První z nich specifikuje, že účelem programu je podpora vzniku nových zelených střech, a ne například dosázení nové vegetace do funkční zelené střechy jen z estetických důvodů. Druhé kritérium má přispět k transparentnosti, tedy v případě, že žadatel čerpá i další dotace, nemá součet poskytnutých dotací přesáhnout celkovou výslednou cenu zelené střechy,“ doplnil Petr Hladík.

Výzvy k podávání žádostí o dotace budou otevřeny od 1. února a ukončeny k 31. říjnu 2021, přičemž jednotlivé žádosti budou posuzovány kontinuálně. V obou případech platí podmínka místa realizace projektu na území města Brna.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...