Brno chce bioplynovou stanici, ročně má zpracovat 10 až 20 tisíc tun odpadu

Brno, 6. listopadu 2020 – Tisíce kilogramů bioodpadů končí v Brně v popelnicích a dále se nevyužívají. Město Brno chce prověřit jejich systematický sběr a následné zpracování. Díky tomu by mohlo vyrábět biometan a hnojiva pro další využití. Spolupráci na projektu projednali radní a doporučili zastupitelům schválit memorandum o spolupráci s dalšími dvěma společnostmi.

bioplynova stanice brno

„Mnoho domácností a firem likviduje bioodpad a zbytky z gastroprovozů bez jejich dalšího využití. Z tohoto důvodu chceme tento materiál svážet na jedno místo a následně z něj vyrábět biometan, který by mohl pohánět například autobusy dopravního podniku. Ročně by se tak dalo opětovně využít od 10 do 20 tisíc tun biologického odpadu. Aby se projekt na zřízení bioplynové stanice hýbal dopředu, chceme spolupracovat s městskou společností SAKO a se společností SUEZ CZ,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Spolupráci všechny tři strany stvrdí podpisem memoranda. To definuje kroky, které je nutné v této věci udělat. Nejdříve bude vypracována studie proveditelnosti, obchodní plán a zhodnocení celkové výhodnosti projektu. Dále bude potřeba zanalyzovat množství odpadu, který by se pro tento účel hodil. Následně bude založena akciová společnost, ve které bude mít 51% podíl společnost SAKO a 49% podíl společnost SUEZ CZ. Ta do nové společnosti převede Centrální kompostárnu Brno. Město by do ní vložilo pozemek sousedící s kompostárnou, na kterém by stanice vznikla.

„Náklady se odhadují na 190 milionů korun pro bioplynovou stanici, která zpracuje 10 tisíc tun bioodpadu za rok, a 240 milionů korun pro stanici na 20 tisíc tun bioodpadu za rok,“ dodal Petr Hladík.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...