V Králově Poli na Chelčického vznikne sběrné středisko odpadů

Brno, 17. října 2019 – Od roku 2009 není v Králově Poli v provozu sběrné středisko odpadů. To se v budoucnu změní. Radní souhlasili se zpracováním investičního záměru na jeho vybudování v ulici Chelčického. V roce 2009 byl ukončen provoz Sběrného střediska odpadů Milíčova kvůli budování Královopolského tunelu. Ročně zde bylo odebráno v průměru 470 tun odpadů.

sklo recyklace

„V Králově Poli od té doby není v provozu žádné takové středisko a vzhledem k velikosti městské části a počtu obyvatel je to neúnosný stav. Nové sběrné středisko v ulici Chelčického vznikne v místě skladového areálu, takže využijeme už zastavěné území. Výhodná je i jeho dobrá dopravní dostupnost, protože bude sloužit i k odkládání objemných odpadů,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Brněnští radní odsouhlasili zpracování investičního záměru na vybudování Sběrného střediska odpadů Chelčického (SSO). Bude sloužit k odkládání objemných, nebezpečných a materiálově využitelných složek komunálních odpadů, stavebních sutí a pneumatik (odpady vzniklé občanům).

Sběrné středisko odpadů Chelčického vyroste na místě skladů firmy STRABAG. Výpověď z nájemní smlouvy a podmínky opuštění areálu zajistí městská část Královo Pole, která má předmětné pozemky svěřeny. Realizace nového SSO tak bude vyžadovat minimální investiční náklady. Vlastníkem střediska bude město Brno a obsluhu zajistí společnost SAKO Brno.


Související články: