Brno požádá o dotaci 1,25 miliardy korun na dostavbu kanalizace

Brno, 30. července 2019 – O dostavbu kanalizace v pěti městských částech a dvou retenčních nádrží usilují brněnští radní. Ti odsouhlasili, že město podá ve velkém projektu žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu je výrazné zlepšení životního prostředí vhodným nakládáním s odpadními vodami na území města Brna. Kanalizace by se v rámci projektu měla dostavět v městských částech Brno-jih, Bosonohy, Líšeň, Maloměřice a Obřany a Tuřany.

kapka vody kanal

„Posledních 8 měsíců se věnujeme projektu dostavby kanalizace. Když jsme projekt přebírali, měl nastavený harmonogram, který byl v naprostém nesouladu s podmínkami výzvy Ministerstva životního prostředí. Parametry původní zadávací dokumentace navíc prakticky vylučovaly možnost ucházet se o financování z evropských zdrojů. Naráželi jsme na řadu nevyjasněných otázek v rámci projektu, zejména ve směru k Evropské komisi a její agentuře JASPERS. Intenzivním jednáním s touto agenturou se nám podařilo zpracovat studii proveditelnosti projektu a získat územní rozhodnutí, čímž jsme splnili základní podmínky pro podání žádosti o dotaci ve výši 1,25 miliardy korun. Finální žádost, jakožto výsledek tohoto 8měsíčního maratonu ve sprintovém tempu, právě dnes Rada města Brna schválila,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

Obyvatelům dotčených městských částí projekt přinese fungující kanalizační síť. Odpadní vody z těchto částí Brna a z plánovaných retenčních nádrží budou odvedeny a čištěny na stávající Čističce odpadních vod, která má vyhovující kapacitu. V důsledku se tím zlepší i kvalita vody ve vodních tocích.

„Rád bych poděkoval Ministerstvu životního prostředí, Státnímu fondu životního prostředí i agentuře JESPERS za jejich vstřícnost a spolupráci. Stejně tak si vážím práce všech týmů, které se přípravy projektu účastní, a kteří vynaložili mimořádné úsilí pro úspěch tohoto projektu,“ doplnil Grund.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...