Na CEITECU VUT budou vyvíjet revoluční metodu paramagnetické rezonance

Brno, 15. ledna 2018 - Na brněnském CEITEC VUT se od ledna začal řešit další ERC grant, který patří k těm nejprestižnějším grantům udělovaným Evropskou komisí. Vědec Petr Neugebauer s podporou 2 mil eur bude vyvíjet revoluční metodu paramagnetické rezonance, která by znamenala významný posun v širokém spektru oborů jako je například fyzika, chemie či lékařství.

maxwelovy rovnice

„Představme si, že by bylo reálné, aby pacient v mezidobí, kdy vstoupí do čekárny a zaklepe na dveře ordinace, byl kompletně proskenován a lékař už v předstihu znal jeho diagnózu,“ popisuje možné budoucí následky vyvíjené metody Petr Neugebauer, který je bývalým studentem Vysokého učení technického v Brně. Aktuálně působí na univerzitě ve Stuttgartu, ale už nyní buduje na CEITEC VUT nové laboratorní zázemí pro svůj výzkum, který zde zahájil v lednu.

Neugebauer chce navázat na brněnskou historii výzkumu nukleární magnetické rezonance a jejího průkopníka Josefa Dadoka. Na Neugebauerově myšlence je revoluční to, že doposud zavedenou paramagnetickou resonanční spektroskopii fungující na principu proměnlivého magnetického pole za konstantní frekvence naprosto převrací: „Moje vyvíjená technika by měla fungovat naopak, a to v konstantním magnetickém poli s rychlou změnou frekvence, což mimo obdržená spektra umožní i odhalit relaxační časy různých materiálů. V prvotní fázi tedy musím dokázat fungování této techniky v porovnání s konvenčními metodami a na základě jejího potvrzení budeme s mým týmem sestavovat i zcela revoluční spektrometr, který posune poznání o kus dál, než dnes používané metody jsou a budou schopny,“ upřesňuje svůj záměr vědec, který v kategorii ERC Starting Grants uspěl hned napoprvé.

V brněnském výzkumném centru CEITEC se tedy bude řešit již čtvrtý ERC grant. Kromě Petra Neugebauera bude od začátku roku zahajovat výzkum na CEITEC VUT i Vojtěch Adam zabývající se zefektivněním léčby nádorových onemocnění. Další dva jsou už řešeny na CEITEC MU.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...