Podnikatelská fakulta VUT slaví 25 let

Brno, 19. září 2017 - Čtvrt století své existence si v tomto týdnu připomene první podnikatelská fakulta v České republice – Fakulta podnikatelská VUT v Brně. Hned v 90. letech se vyučoval například obor Ekonomika řízení průmyslu, dnes fakulta organizuje studium hned v devíti různých programech.

VUT FP 2016-08 004

Těsné spojení s průmyslem si zachovala až do dneška. Její rozvoj výrazně urychlila také mezinárodní spolupráce se zahraničními univerzitami, díky které mohla Fakulta podnikatelská nabízet jako jedna z prvních v republice studium zakončené titulem MBA (Master of Business Administration).

Atraktivní programy, které rychle reagují na aktuální potřeby trhu, dělají z Fakulty podnikatelské VUT moderní fakultu i po 25 letech existence: „Nepříznivému demografickému vývoji čelíme novými studijními programy, které se zaměřují na těsnější propojení s praxí, reflektují výzvy spojené s turbulentním technologickým rozvojem označovaným jako Průmysl 4.0, management informační bezpečnosti i analýzy dat a velký důraz klademe také na posílení internacionalizace ve všech nabízených studijních programech,“ uvedl děkan fakulty Stanislav Škapa. Ostatně byla to právě Fakulta podnikatelská, která své studenty jako jedna z prvních přiměla studovat obchodní angličtinu a nabídla jim možnost získání zahraničního diplomu.

„Titul MBA dnes v ČR nabízí spousta organizací, ale titul od většiny z nich vystačí jen na území ČR. Na FP nabízíme celosvětově uznávaný titul MBA validovaný americkou University of Saint Francis z Chicaga. Nejde tedy o nějaký certifikát z českého kurzu, ale o diplom z akreditované americké univerzity,“ vysvětlil Škapa. Fakulta podnikatelská dále spolupracuje také s Nottingham Trent University ve Velké Británii, díky čemuž vznikl v roce 2004, jako první v ČR, joint master program European Business and Finance vyučovaný v anglickém jazyce.

Fakulta se dlouhodobě snaží oslovit manažery i ekonomy nejen nabídkou zahraničního studia, ale i aktuální kampaní pracujastuduj.cz, která propaguje dálkové studium. „Zatímco u bakalářských oborů musíme jako všechny ekonomické školy bojovat u uchazeče, v případě navazujícího magisterského studia v kombinované formě evidujeme mírný nárůst studentů. Aktuálně u nás studuje víc jak čtyři sta dálkařů,“ doplnil Škapa.

Výročí připomene i mezinárodní konference
Že se podnikatelská fakulta snaží sledovat trendy, napovídá i připravovaná mezinárodní konference, která je součástí oslav 25. výročí. „Dvoudenní mezinárodní konference o perspektivách podnikání v digitálním věku se věnuje tématu digitální transformace. Naše fakulta ji pořádá spolu se čtyřmi dalšími zahraničními partnerskými institucemi. Celkem do Brna dorazí zhruba sedm desítek hostů ze 13 zemí světa,“ doplnila proděkanka pro vnější vztahy Zdeňka Konečná. Kromě odborné konference, která startuje 21. září, připravila fakulta v rámci oslav 3týdenní výstavu fotografií z historie školy, sraz absolventů, slavnostní zasedání vědecké rady nebo křest výročního almanachu.

Fakultou prošlo na patnáct tisíc absolventů
Zatímco v červenci 1994 absolvovalo promoce prvních 141 absolventů oboru Ekonomika řízení průmyslu, v současnosti eviduje fakulta celkem 14 500 absolventů ve všech formách a úrovních studia. Kromě absolventů ekonomických, manažerských nebo finančních oborů se po roce 2004 objevují i první absolventi oboru Manažerská informatika, který v sobě kombinuje poznatky ekonomie a informačních technologií.

„Náš Ústav informatiky se mj. věnuje managementu kybernetické bezpečnosti, což je stále potřebnější obor. Absolventi tohoto směru pak nezřídka nachází práci v Národním centru kybernetické bezpečnosti a podílejí se coby odborní konzultanti i na tvorbě vládních programů. Naši pracovníci také pomohli připravit nový středoškolský obor Kybernetická bezpečnost, který letos nově vyučují na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Středoškoláci se tak naučí řídit kybernetickou bezpečnost v organizaci a mohou následně pokračovat ve studiu Manažerské informatiky na FP. Následně by mohli zastávat pozici operátora kybernetického centra, technika datového centra nebo třeba technika datových analýz,“ vyjmenoval možnosti absolventů děkan Fakulty podnikatelské. První podnikatelská fakulta v ČR se tak snaží reagovat na poptávku po absolventech, kteří v sobě snoubí znalosti ekonomiky a informačních technologií, což je stále potřebnější spojení, nejen pro práci v Průmyslu 4.0.

A co vzkazují fakultě její absolventi? „Rád bych Fakultě podnikatelské do dalších let popřál nadšené pedagogy, pro které je pedagogická práce posláním, kteří nikdy nepřestanou rozvíjet své vlastní znalosti a zkušenosti a dokážou ve studentech probudit touhu poznávat nové a pochopit souvislosti poznaného. A samozřejmě talentované, nadšené a pracovité studenty, kteří se nebojí klást i nepříjemné otázky, protože jen tak se mohou dobrat správných odpovědí. Vždyť tou pravou vizitkou každé školy jsou právě její absolventi,“ dodal jeden z nich, generální ředitel společnosti Siemens ČR Eduard Palíšek.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...