Brno ze dvou úhlů pohledu na výstavě v Urban centru

Brno, 11. března 2016 - První letošní výstava v Urban centru, která potrvá až do 31. března, seznamuje návštěvníky se dvěma tématy. Ve vestibulu se nabízí výběr toho nejzajímavějšího z Atlasu Brněnské metropolitní oblasti, který připravila a vydala Kancelář strategie města ve spolupráci s odborníky z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

brno vystava urban centrum

Výstavní panely v sále Urban centra jsou věnovány brněnským brownfieldům a odkazují na publikaci Brno Brownfields 2015 zpracovanou Majetkovým odborem Magistrátu města Brna ve spolupráci s Kanceláří strategie města.

Atlas Brněnské metropolitní oblasti ukazuje vazby mezi Brnem a obcemi v jeho širším okolí, a to v perspektivě různých úhlů pohledu. Snaží se moderními a inovativními kartografickými způsoby zachytit skutečnosti, které by byly v psaném textu těžko uchopitelné. Atlas zahrnuje několik hlavních témat – vymezení Brněnské metropolitní oblasti, obyvatelstvo, vzdělanost, ekonomické aktivity, migrace a bydlení, socioekonomická typologie území, problematika práce a služeb, rekreace, doprava a technická infrastruktura. Atlas Brněnské metropolitní oblasti v tištěné podobě je na výstavě k dispozici.

Další výstavní téma Brno Brownfields 2015 si klade za cíl nejen seznámit návštěvníky s komplexními aktuálními daty o revitalizaci brněnských brownfields, ale také představit aktuální pestrou mozaiku úspěšně realizovaných projektů, které pomáhají dotvářet moderní tvář města Brna. Jedná se o projekty jak soukromých investorů, tak i projekty, na kterých se finančně podílelo město Brno. Z hlediska účelu využití výstava představuje projekty pro bydlení, výrobu, služby i občanskou vybavenost včetně tzv. minibrownfieldů.

Pojem brownfields se v Urban centru neobjevuje poprvé. Výstava Brownfields a Brno byla v roce 2006 jednou z prvních v nově otevřeném prostoru Urban centra. Kancelář strategie města ji tenkrát připravila ve spolupráci s magistrátním Odborem územního plánování a rozvoje. Dnešní, v pořadí již třetí výstava věnovaná brownfieldům navazuje na předchozí výstavu k tomuto tématu z roku 2013, na jejíž přípravě se již podílel Majetkový odbor opět ve spolupráci s Kanceláří strategie města.

Urban centrum, Mečová 5, Stará radnice Brno, otevřeno po–pá: 10.00–12.00, 13.00–18.00 hod., urbancentrum.brno.cz.

Kancelář strategie města MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...