Brno získává první autobusy na plyn, projekt významně podpoří EU

Brno, 1. července 2014 - Dvanáct nových autobusů na stlačený zemní plyn již v červenci, osmdesát osm vozů na přelomu roku 2014 a 2015. K tomu velkokapacitní plnicí stanice, která obslouží všech sto autobusů každý den. Brno se konečně dočkalo plynofikace vozového parku Dopravního podniku, která sníží negativní dopad dopravy na životní prostředí v Brně a ušetří provozní náklady. Autobusy na CNG, tedy stlačený zemní plyn, budou prvními vozy s alternativním pohonem ve vozovém parku DPMB.

autobus-na-zastavce-krystof-turek

„Projekt autobusů na CNG v Brně patří svým rozsahem k největším v České republice. Že má tento významný ekologický krok pro Brno smysl, potvrdilo také Ministerstvo životního prostředí, které na projekt schválilo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 400 milionů korun,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

 „Hlavní cíle projektu jsou tři: snížit negativní vliv provozu autobusů na životní prostředí ve městě Brně až o 766 kilogramů prachových částic za rok, obnovit vozový park a tím zvýšit podíl nízkopodlažních autobusů ze 40 % na 70 % a snížit finanční náklady na provoz MHD,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

V červenci do zkušebního provozu
Od července začne DPMB se zkušebním provozem dvanácti autobusů na CNG. Za ekologickou však lze považovat i tramvajovou nebo trolejbusovou dopravu a také provoz minibusů, kterých na linkách brněnské MHD jezdí patnáct.
DPMB provozuje celkem 301 autobusů, z nichž nejstarší je z roku 1989. Dvě třetiny autobusů neplní vyšší normu než EURO 3.
DPMB hradí z vlastních zdrojů nákup prvních 12 autobusů (cca 72 milionů Kč) a výstavbu plnicí stanice (cca 50 milionů Kč). Pro úspěšné dokončení projektu na CNG je stěžejní získání dotace z Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí ve výši 394 mil. Kč, o kterou DPMB požádal.

Moderní plnicí stanice
Plnicí stanici v areálu vozovny Slatina začal Dopravní podnik stavět v březnu tohoto roku, dokončení se předpokládá v létě. Nově vybudovaná plnicí stanice na CNG bude nejmodernější a nejkapacitnější v České republice a bude zajišťovat možnost tankování zemního plynu.

Zdroj: MMB, ilustrační foto: Kryštof Turek

 


Související články: