Inovační projekty přinesly jižní Moravě 16 000 míst

Brno, 12. dubna 2014 - Inovace je základem Vaší existence. Pod tímto názvem se ve čtvrtek 6. března 2014 uskutečnila v Brně celodenní konference, jejíž ambicí bylo napomoci propojování výzkumných kapacit regionu s místními inovativními firmami, a tím přispět k rozvoji regionu jižní Moravy.

inovace01

Této příležitosti nakonec využilo přes 100 účastníků z řad firem a zástupců univerzit a výzkumných ústavů. Konference, na níž vystoupila více než dvacítka řečníků, poskytla účastníkům nejen ucelené informace z nejrůznějších oblastí inovací, ale především se snažila popularizovat a propojit regionální výzkumná a vývojová centra s místními firmami. „Také z tohoto důvodu byly pro konání akce vybrány zcela nové výzkumné prostory Centra dopravního výzkumu, které jsou jedním z významných projektů vědeckovýzkumné infrastruktury v jihomoravském regionu," vysvětlil Karel Kouřil, ředitel pořadatelského Podnikatelského a inovačního centra (BIC Brno). Zcela nový výzkumný areál za téměř půl miliardy korun disponuje jedinečným výzkumným zázemím, které si mohli účastníci akce prohlédnout v rámci odpolední prohlídky.

Zapojení výzkumníků do inovací město i kraj aktivně podporuje

Program konference obohatili zajímaví hosté, kteří hovořili o důležitých tématech z oblasti inovací. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, informoval o aktuální připravenosti operačních programů na další období. Uvedl, že dobře jsou připraveny například operační programy Věda, výzkum, vzdělávání a Doprava. Naopak s obtížemi se potýkají především operační program Životní prostředí a také tzv. IROP (integrovaný ROP), který by měl nahradit současné regionální operační programy (ROP).

inovace02
Vedoucí Kanceláře strategie města Brna Marie Zezůlková zase představila projekty, které město realizovalo a realizuje v rámci podpory inovací. Velmi atraktivní a úspěšný je především projekt takzvaných „inovačních voucherů", který poskytuje firmám dotaci na služby, které si objednávají u výzkumných pracovišť v regionu. Dosud bylo takto přiděleno již 229 voucherů v celkové hodnotě 800 tisíc eur.

Inovační projekty přinesly jižní Moravě přes 16 tisíc pracovních míst

Příležitosti, které Jihomoravskému kraji přinesly inovační projekty realizované v rámci regionální inovační strategie (RIS JMK), přiblížil její manažer Petr Chládek. Díky těmto projektům vzniklo v Jihomoravském kraji již přes 16 tisíc pracovních míst a objem investic do oblasti vědy a výzkumu již přesáhl hranici 17 miliard korun (na území Jihomoravského kraje je alokována celá 1/5 celostátních kapacit veřejného výzkumu).

Konference dále přinesla souhrn jednotlivých dotačních programů, ze kterých bude v příštím období možné financovat oblast výzkumu, vývoje a především inovací, a taktéž představila alternativní financování z takzvaných daňových odpočtů na vědu a výzkum. Jako příklady dobré inovační praxe byly zastoupeny firmy Tescan a Y Soft. „Tyto společnosti ze své vlastní zkušenosti dobře vědí, že v dnešní velké konkurenci na trhu je inovace naprostá nezbytnost," potvrdil ředitel BIC Brno Karel Kouřil.

inovace03

Pomoc firmám poskytnou inovační poradci

Významnou součástí akce byla také propagace výstupů a výsledků projektu „Vzdělávání inovačních poradců" (CZ.1.07/3.2.04/02.0071), který realizuje Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt vytvořil komplexní systém inovačního vzdělávání sestavený z pěti tematických modulů (Předpoklady a úloha inovačního poradce, Management inovací, Inovační projekty, Marketing inovací a Inovační audit) a ověřil ho v pilotním kurzu pro účely jeho konečného zdokonalení. První absolventi vzdělávacího programu již dnes působí jako tzv. „Inovační poradci". Jsou členy řešitelských týmů v rámci podnikových oddělení vědy a výzkumu nebo působí jako odborní poradci. Ve svých aktivitách budou dále podněcovat kreativní a novátorská řešení uvnitř svých firem a napomáhat tím zvyšování inovačního potenciálu na jižní Moravě.

Více informací k dané problematice poskytne Ing. Petr Majer, BIC Brno spol. s r.o., mobil: +420 607 542 728, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

BIC Brno spol. s r.o. ve spolupráci s Kanceláří strategie města Brna MMB

inovace04Železniční uzel z ptačí perspektivy

Zajímavou formu prezentace Přestavby železničního uzlu Brno připravil brněnský magistrát. Veřejnosti bude tři květnová úterý, 13., 20. a 27. 5., vždy od 17 hodin, nabídnuta jedinečná příležitost zúčastnit se komentované prohlídky dotčených území takříkajíc z ptačí perspektivy z výškové budovy Tower B na Holandské ulici.

Mezi hlavní cíle projektu patří zjednodušení železničního uzlu a modernizace železničního koridoru vedoucího městem Brnem v délce 12 kilometrů. Přestavba železničního uzlu je dlouhodobě sledované koncepční řešení dalšího rozvoje města Brna a železniční dopravy. Patří mezi prioritní projekty s možností spolufinancování EU v období 2014–2020.

Veřejnost má možnost se podrobně seznámit především s projektem nádraží u řeky, ale i s aktuální studií dopracování variant řešení železničního uzlu. Pohled z oken výškové budovy spojený s komentářem a prezentací projektu je bezesporu mimořádnou příležitostí. Robert Kotzian, 1. náměstek primátora města Brna, věří, že se lidé mohou touto formou s principy řešení a rozsahem zásadního projektu města názorně seznámit. Zájemci o účast na komentovaných prohlídkách mohou využít i možnosti přepravy autobusem z centra. Bližší informace naleznete na stránkách www.nadraziureky.cz.

Úsek technický MMB

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...