Již miliarda pro Brno z ROP Jihovýchod

Brno, 22. dubna 2013 - Region soudržnosti Jihovýchod je tvořen Jihomoravským krajem a krajem Vysočina. Rozlohou je druhým největším regionem soudržnosti v České republice a počtem obyvatel je regionem nejlidnatějším. To, jak pomáhá Region soudržnosti Jihovýchod zejména rozvoji našeho města, přibližuje ředitel Úřadu Regionální rady ing. Artur Zatloukal. Z Regionálního operačního programu Jihovýchod totiž zamířila do jihomoravské metropole již miliarda korun na řadu projektů.

ROP Jihovýchod překonal hranici 11 miliard korun proplacených na účty příjemců dotací. Jak vidíte tento trend a jak si ROP Jihovýchod stojí v porovnání s celou ČR?

11 miliard korun jsme na účty příjemců proplatili už v září, nyní jsme na částce 11,7 miliardy proplacených korun. V porovnání s ostatními operačními programy v ČR si stojíme velmi dobře, pohybujeme se na čtvrtém místě. Proplacení finančních prostředků na účty příjemců dotací je pouze jedním z důležitých ukazatelů a tyto peníze jsou propláceny ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

ROP 3 BosonohyVizualizace: Rekonstruovaná mateřská škola v Bosonohách, nyní Centrum volného času BOSA

Dalším velice důležitým ukazatelem je stav certifikovaných finančních prostředků, tedy peněz, které byly finálně schváleny Evropskou unií a proplaceny zpět do Česka. ROP Jihovýchod se v tomto kritériu dlouhodobě drží na prvních příčkách mezi všemi operačními programy v Česku.

Brno získalo na své projekty z ROP Jihovýchod již více než miliardu korun. Kterých projektů se to týká?

Konkrétně z ROP Jihovýchod získalo Brno na dotacích 1,072 miliardy korun. Projekty jsou však také spolufinancované z rozpočtu města, takže výsledná částka, která byla do rozvoje města investována, je mnohem vyšší. Město Brno zrealizovalo nebo právě probíhá realizace u 53 projektů. Projekty zlepšují život obyvatel v různých oblastech, od modernizací mateřských a základních škol, přes výstavbu moderních sportovišť, dětských hřišť a prostor pro trávení volného času, zdravotní péči, sociální oblasti, až po revitalizace a úpravy veřejných prostranství.

ROP 6 Divadlo Radost Muzeum  TashiMuzeum loutek v Divadle Radost na Cejlu

Část projektů je také zaměřena na cestovní ruch – rozšíření nabídky a zvýšení atraktivity města Brna pro turisty. Mezi úspěšně ukončené projekty patří například projekt rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová, přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně, Přírodovědné exploratorium – velká rekonstrukce brněnské hvězdárny, tři nově otevřené prostory brněnského podzemí na Zelném trhu, Mincmistrovský sklep a Kostnice u sv. Jakuba, výstavba ZŠ Otevřená v Žebětíně, úprava uličních prostor Orlí, Měnínská a Novobranská, kouzelný svět animace – Muzeum loutek a mnohé další.

ROP 7 SalveSalesiánské středisko mládeže Salve v Líšni

Které projekty v této době podporujete?

Nyní například probíhá rekonstrukce a dostavba mateřské školy Bratří Pelíšků 7, středisko terénních sociálních služeb pro zdravotně postižené, centrum integračních služeb na Vranovské ulici, které bude poskytovat profesionální sociální a pedagogické služby pro osoby sociálně vyloučené, zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně, knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti Mahenovy knihovny, revitalizace městských parků a mnohé další.

Víte už, jaké budou podmínky pro čerpání dotací v příštích letech?

Dnes již víme, že regionální operační programy v příštím programovém období nebudou zachovány. Nahradí je takzvaný IROP – Integrovaný regionální operační program řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Zatím přesně nevíme, jaká je budoucnost fungování a nastavení IROP, nicméně činíme veškeré kroky k tomu, abychom byli stále v regionech blízko k žadatelům o dotace. Ať už bude IROP řídit v krajích jakákoliv organizace, ministerstvo pro ni počítá se zapojením našich pracovníků.

ROP 4 Certova rokleDětské hřiště v Čertově rokli na Lesné

Ministerstvo financí provedlo koncem loňského roku kontrolu projektů ROP Jihovýchod. Jak tato kontrola dopadla?

Ministerstvo financí ČR u nás ukončilo v říjnu 2012 audit systému, zaměřený na transparentnost a nediskriminaci při výběru zaměstnanců u ROP Jihovýchod s tím výsledkem, že v průběhu auditu nebyla identifikována závažná zjištění a nesrovnalosti. Bezchybný výsledek auditu výběru zaměstnanců potvrdil naši dlouholetou snahu být otevřenou, odbornou a odpovědnou organizací, která se snaží chovat navenek i uvnitř férově, zamýšlí se nad rovnými příležitostmi, věnuje se svým zaměstnancům a pečlivě vybírá další do týmu.

ROP 2 Moravske namesti
Model středověkého Brna na opraveném Moravském náměstí

Není to však zdaleka jediný audit nebo kontrola, které u nás na úřadě probíhají. Naše práce a dotované projekty jsou velmi často kontrolovány Auditním orgánem Ministerstva financí ČR, Evropským účetním dvorem, Evropskou komisí, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dalšími. Můžu říct, že si ve všech kontrolách a auditech stojíme velmi dobře a máme výborné výsledky.

Co nejvíce oceňujete na činnosti ROP Jihovýchod?

Velmi oceňuji, že se nám podařilo pro čerpání dotací z ROP Jihovýchod vytvořit otevřenou, odbornou a odpovědnou instituci. Jsme zde především pro naše žadatele a příjemce a snažíme se nebýt typickým českým úřadem, nemít pouze úřední hodiny, nebýt typickým českým úředníkem sedícím pouze u stolu za hromadou papírů. Snažíme se se žadateli a příjemci komunikovat, jezdit za nimi na místo projektu, opravdu jim ukázat, že jsme tady pro ně a že nám záleží na tom, aby z nás získali ten největší prospěch.

ROP 1 Hvezdarna exploratoriumExploratorium Hvězdárny a planetária Brno

Můžete prosím na závěr shrnout výsledky ROP Jihovýchod do několika důležitých čísel?

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 miliónů eur, což představuje přibližně 18,1 miliardy korun. Peníze jsou určeny pro rozvoj jižní Moravy a Vysočiny. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 668 projektů schváleny dotace ve výši 16,7 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,7 miliardy korun.

Rozhovor připravila Alena Štěpánková

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články: