Již miliarda pro Brno z ROP Jihovýchod

Brno, 22. dubna 2013 - Region soudržnosti Jihovýchod je tvořen Jihomoravským krajem a krajem Vysočina. Rozlohou je druhým největším regionem soudržnosti v České republice a počtem obyvatel je regionem nejlidnatějším. To, jak pomáhá Region soudržnosti Jihovýchod zejména rozvoji našeho města, přibližuje ředitel Úřadu Regionální rady ing. Artur Zatloukal. Z Regionálního operačního programu Jihovýchod totiž zamířila do jihomoravské metropole již miliarda korun na řadu projektů.

ROP 5 stadion Kounicova

ROP Jihovýchod překonal hranici 11 miliard korun proplacených na účty příjemců dotací. Jak vidíte tento trend a jak si ROP Jihovýchod stojí v porovnání s celou ČR?

11 miliard korun jsme na účty příjemců proplatili už v září, nyní jsme na částce 11,7 miliardy proplacených korun. V porovnání s ostatními operačními programy v ČR si stojíme velmi dobře, pohybujeme se na čtvrtém místě. Proplacení finančních prostředků na účty příjemců dotací je pouze jedním z důležitých ukazatelů a tyto peníze jsou propláceny ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

ROP 3 BosonohyVizualizace: Rekonstruovaná mateřská škola v Bosonohách, nyní Centrum volného času BOSA

Dalším velice důležitým ukazatelem je stav certifikovaných finančních prostředků, tedy peněz, které byly finálně schváleny Evropskou unií a proplaceny zpět do Česka. ROP Jihovýchod se v tomto kritériu dlouhodobě drží na prvních příčkách mezi všemi operačními programy v Česku.

Brno získalo na své projekty z ROP Jihovýchod již více než miliardu korun. Kterých projektů se to týká?

Konkrétně z ROP Jihovýchod získalo Brno na dotacích 1,072 miliardy korun. Projekty jsou však také spolufinancované z rozpočtu města, takže výsledná částka, která byla do rozvoje města investována, je mnohem vyšší. Město Brno zrealizovalo nebo právě probíhá realizace u 53 projektů. Projekty zlepšují život obyvatel v různých oblastech, od modernizací mateřských a základních škol, přes výstavbu moderních sportovišť, dětských hřišť a prostor pro trávení volného času, zdravotní péči, sociální oblasti, až po revitalizace a úpravy veřejných prostranství.

ROP 6 Divadlo Radost Muzeum  TashiMuzeum loutek v Divadle Radost na Cejlu

Část projektů je také zaměřena na cestovní ruch – rozšíření nabídky a zvýšení atraktivity města Brna pro turisty. Mezi úspěšně ukončené projekty patří například projekt rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová, přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně, Přírodovědné exploratorium – velká rekonstrukce brněnské hvězdárny, tři nově otevřené prostory brněnského podzemí na Zelném trhu, Mincmistrovský sklep a Kostnice u sv. Jakuba, výstavba ZŠ Otevřená v Žebětíně, úprava uličních prostor Orlí, Měnínská a Novobranská, kouzelný svět animace – Muzeum loutek a mnohé další.

ROP 7 SalveSalesiánské středisko mládeže Salve v Líšni

Které projekty v této době podporujete?

Nyní například probíhá rekonstrukce a dostavba mateřské školy Bratří Pelíšků 7, středisko terénních sociálních služeb pro zdravotně postižené, centrum integračních služeb na Vranovské ulici, které bude poskytovat profesionální sociální a pedagogické služby pro osoby sociálně vyloučené, zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně, knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti Mahenovy knihovny, revitalizace městských parků a mnohé další.

Víte už, jaké budou podmínky pro čerpání dotací v příštích letech?

Dnes již víme, že regionální operační programy v příštím programovém období nebudou zachovány. Nahradí je takzvaný IROP – Integrovaný regionální operační program řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Zatím přesně nevíme, jaká je budoucnost fungování a nastavení IROP, nicméně činíme veškeré kroky k tomu, abychom byli stále v regionech blízko k žadatelům o dotace. Ať už bude IROP řídit v krajích jakákoliv organizace, ministerstvo pro ni počítá se zapojením našich pracovníků.

ROP 4 Certova rokleDětské hřiště v Čertově rokli na Lesné

Ministerstvo financí provedlo koncem loňského roku kontrolu projektů ROP Jihovýchod. Jak tato kontrola dopadla?

Ministerstvo financí ČR u nás ukončilo v říjnu 2012 audit systému, zaměřený na transparentnost a nediskriminaci při výběru zaměstnanců u ROP Jihovýchod s tím výsledkem, že v průběhu auditu nebyla identifikována závažná zjištění a nesrovnalosti. Bezchybný výsledek auditu výběru zaměstnanců potvrdil naši dlouholetou snahu být otevřenou, odbornou a odpovědnou organizací, která se snaží chovat navenek i uvnitř férově, zamýšlí se nad rovnými příležitostmi, věnuje se svým zaměstnancům a pečlivě vybírá další do týmu.

ROP 2 Moravske namesti
Model středověkého Brna na opraveném Moravském náměstí

Není to však zdaleka jediný audit nebo kontrola, které u nás na úřadě probíhají. Naše práce a dotované projekty jsou velmi často kontrolovány Auditním orgánem Ministerstva financí ČR, Evropským účetním dvorem, Evropskou komisí, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dalšími. Můžu říct, že si ve všech kontrolách a auditech stojíme velmi dobře a máme výborné výsledky.

Co nejvíce oceňujete na činnosti ROP Jihovýchod?

Velmi oceňuji, že se nám podařilo pro čerpání dotací z ROP Jihovýchod vytvořit otevřenou, odbornou a odpovědnou instituci. Jsme zde především pro naše žadatele a příjemce a snažíme se nebýt typickým českým úřadem, nemít pouze úřední hodiny, nebýt typickým českým úředníkem sedícím pouze u stolu za hromadou papírů. Snažíme se se žadateli a příjemci komunikovat, jezdit za nimi na místo projektu, opravdu jim ukázat, že jsme tady pro ně a že nám záleží na tom, aby z nás získali ten největší prospěch.

ROP 1 Hvezdarna exploratoriumExploratorium Hvězdárny a planetária Brno

Můžete prosím na závěr shrnout výsledky ROP Jihovýchod do několika důležitých čísel?

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 miliónů eur, což představuje přibližně 18,1 miliardy korun. Peníze jsou určeny pro rozvoj jižní Moravy a Vysočiny. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 668 projektů schváleny dotace ve výši 16,7 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,7 miliardy korun.

Rozhovor připravila Alena Štěpánková

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...