FEKT VUT v Brně má nový vzdělávací komplex

Brno, 13. února 2013 - Kampus Vysokého učení technického v Brně v areálu Pod Palackého vrchem byl doplněn o další komplex budov pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Dne 20. prosince 2012 byl slavnostně otevřen nový vzdělávací komplex FEKT VUT v Brně bezprostředně navazující na již zprovozněné objekty fakulty v tomto areálu.

VUT-FEKT IMG 1549


„Už budova, kterou jsme otevřeli před dvěma lety na Technické 10, umožnila z velké míry sestěhovat většinu ústavů fakulty, z nichž některé sídlily na různých místech Brna, do kampusu Pod Palackého vrchem. Nový objekt na ulici Kolejní v kampusu VUT v Brně je jakýmsi završením všech etap této koncentrace výzkumných a výukových aktivit do důstojných prostor vzdělávacího komplexu, který zabezpečí kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského, a především doktorského studia. Výhodou bude i přímá vazba na nová regionální výzkumná centra CVVOZE a SIX, na jejichž řešení se fakulta podílí, a zejména na výzkumné centrum excelence CEITEC, které už dnes v kampusu Pod Palackého vrchem vyrůstá," uvedl rektor VUT v Brně Karel Rais.

VUT-FEKT IMG 1517V novém objektu je 29 302 m2 užitných ploch, z nichž 9 530 m2 bude sloužit jako laboratoře, 8 985 m2 pro výuku a 564 m2 připadlo na knihovny. Nové prostory bude využívat více než 4 200 studentů univerzity. Celý komplex se skládá z několika dvou- až sedmipodlažních částí a od již dokončeného objektu Technická 10 je oddělen parkovištěm a komunikací.

Celkové rozměry objektu jsou cca 133 x 84 metrů. Na fasády byly použity moderní materiály, včetně zavěšených keramických, kovových a skleněných prvků. Na část pohledových střech byla vysazena bezúdržbová zeleň. Veškeré konstrukce a technické systémy budovy byly navrženy a realizovány tak, aby budova odpovídala parametrům energetického štítku třídy B. Architektonickou dominantou celého komplexu je pak kopule auly s keramickým pláštěm.

„Na areál Kolejní 5 jsem opravdu pyšný, protože bude sloužit studentům Vysokého učení technického v Brně. A právě s VUT dlouhodobě spolupracujeme při výchově technicky vzdělaných mladých lidí. Doufám, že se jim zde bude dobře studovat," uvedl Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s., která tuto významnou stavební zakázku realizovala.

Vybudování komplexu, do kterého se přestěhují vybraná pracoviště FEKT VUT v Brně, má nezanedbatelný přínos i pro ostatní fakulty a součásti VUT v Brně. Uvolní se jejich vlastní prostory, doposud používané FEKT, a současně budou mít možnost v rámci mezioborového studia využívat špičkově vybavené laboratoře nového objektu.

Nový komplex zabezpečí kvalitní podmínky pro studenty všech stupňů studia v oborech garantovaných FEKT VUT v Brně s důrazem na doktorandy a jejich zapojení do výzkumných a vývojových aktivit garantovaných fakultou.

VUT-FEKT-IMG 1495 468
Vybudování komplexu bylo finančně zabezpečeno sdružením finančních prostředků EU (v rámci strukturálních fondů EU) a VUT v Brně, které svými prostředky zabezpečovalo podíl ČR na financování této stavby. Celkové výdaje na stavbu činily 1,122 mld. Kč (z toho 842, 8 mil. Kč prostředky EU a 279,2 mil. Kč. vlastní zdroje VUT v Brně).

Zdroj: VUT v Brně, foto: Kryštof Turek

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...