Areály Masarykovy univerzity získají novou podobu

Brno, 12. listopadu 2012 - Čtyři z devíti fakult Masarykovy univerzity získají díky modernizaci a dostavbě nové prostory po výuku i výzkumnou činnost. Stavební práce začaly v uplynulých týdnech v historickém areálu filozofické fakulty v ulici Arne Nováka, na pedagogické fakultě v ulici Poříčí a na fakultě informatiky v Botanické ulici. Úplně nové pavilóny se staví pro přírodovědeckou fakultu v Univerzitním kampusu Bohunice. Realizace všech projektů je spolufinancována z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

03-MU

Nejdříve se začalo se stavebními pracemi na filozofické fakultě, kde byl zbourán takzvaný trakt B2. Na jeho místě vyroste nová budova se šesti nadzemními a dvěma suterénními podlažími. Projekt počítá s podzemním parkováním, s výukovými prostorami včetně multimediální učebny a s depozitářem knih, propojeným se stávající fakultní knihovnou. „Vytvoření odpovídajících prostor pro filozofickou fakultu bylo prioritou, protože její budovy se dlouhodobě nacházely v nevyhovujícím stavu. Přes dřívější přísliby ministerstva školství se však prostředky na nezbytnou rekonstrukci nedařilo zajistit. Připravili jsme proto projekt, který umožnil získat finanční podporu z evropského operačního programu,“ připomněl tajemník filozofické fakulty Ivo Jurtík. Součástí projektu Centrum podpory humanitních věd (CARLA) je i rekonstrukce sousedních budov a úprava nádvoří.

03-MU-CVIDOS_pedagogicka_fakulta3Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS), Pedagogická fakulta MU, Poříčí

Nová pětipatrová budova vyroste do konce roku 2014 v rámci projektu Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) financovaného ze stejného operačního programu v areálu pedagogické fakulty. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak získají nové prostory pro činnost vědeckých institutů, seminární místnosti pro kolektivní práci doktorandů, pracovny a zázemí pro vědecké týmy. První tři patra budovy budou určena pro provoz nového informačního a studijního centra. Nebude chybět ani počítačová studovna a zasedací místnosti.

Nového čelního křídla se dočká také fakulta informatiky. Budou v něm umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum. Přestavba čelní budovy fakulty informatiky do ulice Botanická je součástí rozsáhlejšího projektu Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT – CERIT.

03-MU-CARLA_filozoficka_fakultaCentrum podpory humanitárních věd (CARLA), Filozofická fakulta MU, Arne Nováka

Studenti a zaměstnanci ekonomicko-správní fakulty se mohou těšit na novou knihovnu. Prostory stávající fakultní knihovny budou modernizovány díky projektu Infrastruktura pro doktorské studium ESF Masarykovy univerzity. „Projekt zapadá do celkové strategie rozvoje fakulty. Jeho realizací zatraktivníme a zpříjemníme studentům i akademickým pracovníkům studium i vědeckou práci a poskytneme jim potřebné zázemí,“ doplnil ředitel projektu a tajemník fakulty Jan Slezák.

Pro přírodovědeckou fakultu se nové pavilóny staví v Univerzitním kampusu Bohunice. Slavnostního otevření se na podzim dočká pavilón pro Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí. Následovat budou čtyři pavilóny pro Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie.

Tereza Fojtová, Masarykova univerzita

Vyšlo v Brno Business & Style


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...