MU otevřela Centrum pro výzkum toxických látek, stálo přes půl miliardy

Brno, 8. října 2012 (MEDIAFAX) - Masarykova univerzita otevřela v pondělí ve svém kampusu v Brně-Bohunicích nový pavilon Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Slavnostního přestřižení pásky se odpoledne zúčastnily špičky veřejného a univerzitního života. Nový pavilon stál 536 milionů korun. „Univerzita jej nechala postavit v rámci projektu na podporu výzkumu a vývoje financovaného Evropskou unií,“ řekla mluvčí školy Tereza Fojtová.

Vedkyne-detail-kapatko

"Naším dlouhodobým cílem je vybudovat veřejně dostupný informační systém o stavu znečištění prostředí toxickými látkami, a to nejen v národním, ale i v celosvětovém měřítku," řekl ředitel centra Ivan Holoubek.

Vědci z jeho týmu sledují toxikologické dopady syntetických, ale i přírodních chemikálií, například toxinů sinic přítomných v povrchových vodách. Podílí se na mezinárodních studiích, které se zabývají dopadem chemických látek, s nimiž se lidé běžně setkávají v okolním prostředí nebo v potravinách a které mohou způsobit poškození zdraví, lehké mozkové dysfunkce i autismus. "Snažíme se určit faktory, které mohou nejvíce ovlivnit zdraví populace, a nejen to. Vyvíjíme nástroje, jež mohou chemické látky kontaminující životní prostředí odbourávat," upřesnila Jana Klánová z centra.

Rozvoj výzkumu v novém pavilonu umožní také dokonalejší laboratorní vybavení jako například hmotnostní spektrometry pro odhalování stopových množství různých toxických látek, kultivační zařízení pro experimentální kultury nebo laserová záblesková fotolýza pro studium mechanismů chemických reakcí. Vedle přístrojového vybavení přispěl projekt také k vytvoření stimulujících podmínek pro mladé vědce. Nová budova poskytne zázemí více než stočlennému týmu odborníků, ve kterém téměř pětinu zaměstnanců a čtvrtinu doktorandů tvoří zahraniční vědci.

Celkový rozpočet čtyřletého projektu, který odstartoval v únoru 2010, činí 536 milionů korun, z nichž 238 milionů korun stála stavba nového pavilonu a 143 milionů korun přístrojové vybavení. Špičková infrastruktura podporující výzkum v oblasti chemie, toxikologie, epidemiologie i proteinového inženýrství bude sloužit nejen vědcům z Masarykovy univerzity, ale výzkumníci ji podle Fojtové nabídnou také externím spolupracovníkům na národní i mezinárodní úrovni.

Jiří Nováček

Související články: