Stavba CEITECu za pět a čtvrt miliardy zahájena

Brno, 24. září 2012 - Poklepáním základních kamenů začala 24. září stavba Středoevropského technologického institutu CEITEC, který je jediným výzkumným centrem v ČR umožňujícím propojení věd o živé a neživé přírodě. Stavět se budou souběžně nové budovy ve dvou brněnských lokalitách: v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (MU) a v kampusu Vysokého učení technického (VUT) Pod Palackého vrchem.

CEITEC-VUT

Do nových laboratoří o celkové rozloze 25.000 m2 se vědci přestěhují koncem roku 2014. Dotaci ve výši 5,24 miliard korun na vybudování CEITECu získaly brněnské vysoké školy a výzkumné instituce z  Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

V nových pavilonech bude vědcům sloužit unikátně vybavené laboratorní zázemí, jehož součástí budou i tzv. sdílené laboratoře využívané napříč vědními obory. Zázemí nových laboratoří zkvalitní také studium magisterských a doktorských programů u vybraných oborů, protože jejich studenti budou mít přístup k nejnovějším poznatkům a nejmodernějšímu vybavení.  Mladí vědci tak budou mít možnost zapojit se do práce špičkových vědeckých týmů už v době studia. Přístup k technologiím v CEITECu budou mít v rámci společných inovativních projektů i firmy.

Dvě nové budovy CEITECu MU s téměř 7000 m² pro laboratoře, výukové prostory a pracovny vyrostou v Univerzitním kampusu Bohunice. Větší z pavilonů bude mít atypický eliptický půdorys s vnitřním zastřešeným atriem. Místo v něm naleznou pracoviště pro výzkumné programy: strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína a výzkum mozku a lidské mysli. Budou tam zkoumat např. nádorové buňky, vyvíjet metody vyhledávání nejkvalitnějších spermií a hledat příčiny závislosti. Součástí rozšířeného prvního podzemního podlaží se stane i výzkumný skleník a růstové klimatické komory, tzv. fytotrony. V celém areálu bude umístěno sedm sdílených laboratoří s prvotřídními přístroji jako např. spektrometry nukleární magnetické rezonance (NMR), které slouží pro studium 3D struktury látek na atomární úrovni, nebo elektronové mikroskopy. Ty umožní studovat buněčné struktury a další jevy na makromolekulární úrovni s velmi vysokým rozlišením.

CEITEC

Čtyři pavilony o celkové rozloze 14 000 m² budou postaveny v  kampusu VUT Pod Palackého vrchem. V nich budou sídlit pracoviště výzkumných programů: pokročilé materiály a pokročilé nano- a mikrotechnologie včetně tří sdílených laboratoří. Vědci se zde zaměří na výzkum např. zubní či kostní náhrady z polymerů, nanočipy, antibakteriální povrchy stěn nebo výzkumné roboty. Stavba CEITECu VUT je jedinečná rozsahem tzv. čistých prostor o rozloze enormních 1050 m². Z nich více než 200 m² bude mít úroveň čistoty, která odpovídá nejpřísnějším normám. Pohyb osob v těchto prostorách vyžaduje zvláštní vybavení jako např. speciální obleky, roušky, brýle, kukly, obuv atp. Přístrojové vybavení laboratoří umožní výrobu a analýzu vzorků, které jsou běžným mikroskopem neviditelné, mající rozměry tisícinásobně menší než je průměr lidského vlasu.

Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby pavilonů CEITECu MU uspěla stavební firma KONSTRUKTIVA KONSIT a. s., která je postaví za 417 milionů korun. V soutěži o výstavbu nových budov laboratoří CEITECu VUT zvítězilo sdružení firem UNISTAV a.s., OHL ŽS, a.s., IMOS Brno, a.s. Vysoutěžená cena je 344 milionů korun.

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC je výsledkem spolupráce šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet projektu je 5,246 miliard korun. Základní stavební jednotky centra tvoří 64 výzkumných skupin, které jsou soustředěny do sedmi výzkumných programů: 1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie, 4. Genomika a proteomika rostlinných systémů, 5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli, 7. Molekulární veterinární medicína.

Zdroj, foto a vizualizace: CEITEC

Co nového v medicíně?

Informace o nemocech a léčení, přehledně a srozumitelně, příznaky, nemoci, práva pacientů a poradnu najdete na Hledám-zdraví.cz.

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...